Vysokotlaké parní generátory pro komerční provozy

Při vývoji parních generátorů byla navázána úzká spolupráce s celosvětově aktivními výrobci hořáků.  Výsledkem této spolupráce jsou kotle s minimálními emisními hodnotami a vysokou flexibilitou.

Všechna níže uvedená zařízení splňují specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018, které určuje Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.