Plynové kotle do 2.000 kW pro komerční využití

Zemní plyn má nejnižší emise z fosilních energetických médií. Zároveň má vysoký obsah energie. Z tohoto a z dalších důvodů je vytápění plynem i v komerční oblasti stále standardem.

V neposlední řadě moderní technologie plynového vytápění zajišťují přeměnu použitého plynu v teplo téměř beze ztrát. Vyjádřeno čísly jsou to účinnosti až 98 procent. Vedle využití v oblasti bydlení sází i řemesla a průmysl již několik desetiletí na výrobu tepla jedním či několika plynovými kotli.

Plynové kotle s kondenzační technologií pro komerční využití

Plynové kondenzační kotle využívají navíc teplo z kondenzace z topných plynů a díky tomu dosahují maximálně vysoké účinnosti. V tomto případě se topné plyny neodvádějí přímo jako spaliny komínem ven, jak je to obvyklé u konvenčních topných kotlů. Namísto toho proudí tepelným výměníkem a přitom se ochlazují. Vodní pára v nich obsažená přitom kondenzuje a uvolňuje skryté kondenzační teplo. To se využívá k ohřevu topné vody. Tímto způsobem musí kotel pro zahřátí vody přiváděné do topení na požadovanou teplotu vykonat menší práci. Plynové kondenzační kotle pro komerční využití tím nejen dlouhodobě snižují náklady na vytápění. Přispívají také k tomu, že je nutné spálit menší množství fosilních energetických médií. Pro životní prostředí je tato skutečnost výraznou úlevou.

Nízkoteplotní plynové kotle pro komerční využití

V branžích řemesel a průmyslu je často velmi velká potřeba tepla, kterou lze ekonomicky a spolehlivě pokrýt také nízkoteplotním plynovým kotlem. Nízkoteplotní kotle se vyznačují dlouhodobě osvědčenou a bezpečnou technologií. Díky kompaktní konstrukci je lze snadno dopravit na místo instalace. Nízkoteplotní plynové kotle Viessmann se hodí pro využití v komerční sféře, v obcích, velkých obytných budovách, stejně jako pro novostavby i modernizace.