Horkovodní kotle pro komerční využití

Energetická úspornost a dodávka tepla s nízkými emisemi, vysokou provozní spolehlivostí a dostupností systémů jsou základními požadavky kladené na teplárny velkých obytných budov. To vyžaduje kompetentní poradenství, komplexní škálu služeb a tepleplných zdrojů, které díky svému provedení nabízí ekonomické teplo a trvalou hodnotu.

Všechna níže uvedená zařízení splňují specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018, které určuje Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.