Vitomax 300-HW M92A – pro teploty průtoku do 150 °C


Využijte těchto výhod

  • Čisté spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku
  • Spolehlivý přenos tepla; jednoduché hydraulické zapojení
  • Nízké ztráty tepla díky optimální tepelné izolaci
  • Ovládací panel Vitocontrol pro všechna ovládací zařízení a regulátory specifické pro kotle
  • Povoleno dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG


Nízkoemisní provoz daleko pod limitem

Vitomax 300-HW M92A je horkovodní kotel na olej/plyn pro teploty průtoku do 150 °C. Jeho provozní tlak je 6–16 bar. Tepelný výkon leží mezi 2,1–6 MW.

Optimální provedení plamence umožňuje provoz s nízkými emisemi, při plném zatížení, a v trvalém provozu. Třítahový kotel (Low-NOₓ řada) udržuje emise oxidu dusíku při provozu na plyn pod 70mg/Nm³, při provozu na olej 150 mg/Nm³.

Vitomax nevyžaduje minimální průtok topné vody: Široké vodní stěny a velký objem vody umožňují dobrou přirozenou cirkulaci energie.

Dodatečná čerpadla tedy nejsou nutná, což značně zjednoduší integraci hydrauliky.


Konstrukce umožňující pohodlnou údržbu

Stejně jako všechny kotle série Vitomax má Vitomax 300-HW M92A také mnoho náhledových a revizních otvorů. Tím tepelné generátory Vitomax splňují všechy požadavky na co nejdelší možné kontrolní intervaly.

Otočné, snadno otevíratelné dveře kotle usnadňují údržbu a čištění. Komponenty, jako jsou plynové ventily nebo hořáky není nutné odstraňovat, což přispívá ke snížení provozních nákladů.

Díky vodou chlazenému provedení hořáků odpadají sušící procesy při vybourávání zdiva, což podstatně zkracuje dobu uvedení do provozu.