Zařízení na výrobu bioplynu icon-biomasse.png

Jako provozovatel zařízení na bioplyn, obdržíte od Viessmann produkty pro celý procesní řetězec – od tvorby mokrou či suchou fermentací až po zušlechťování. Kromě kompletních systémů pro výrobu bioplynu, nabízí Viessmann komplexní škálu služeb, včetně nakládání se surovinami a řízení provozu.