Kombinované kotle na pelety, biomasu a dřevo – štěpku

Rostoucí náklady za fosilní zdroje energie a sílící ekologické povědomí vedou ke stále větší poptávce po regenerativních zdrojích energie. Vytápění kotlem na biomasu je vhodnou alternativou k olejovému nebo plynovému vytápění, zodpovědný přístup k životnímu prostředí ale není jediným argumentem, proč využívat tuto přírodní surovinu.

Dřevo jako domácí palivo je cenově atraktivní a výkyvy ve vývoji cen jsou velmi malé. Kotle na dřevo od firmy Viessmann mají vysokou účinnost a jsou úsporné, především co se týče spotřeby. Kotle na dřevo Viessmann jsou vhodné jak samostatný zdroj tepla tak jako doplnění olejových nebo plynových kotlů. Použití automatického kotle na pevná paliva výrazně snižuje náklady na olej a plyn a návratnost investice je velmi rychlá.

Navíc také aktivně přispíváte k trvalé ochraně ovzduší: vytápění dřevem je CO2 neutrální. To znamená, že se do okolí odevzdá jen tolik kysličníku uhličitého, kolik dřevo přijalo během svého růstu.

Kusové dřevo nebo dřevěné pelety: program Viessmann zahrnuje všechno

Ať už se jedná o přídavné nebo kompletní vytápění, provoz na kusové dřevo nebo dřevěné pelety, Viessmann má kompletní program na vytápění kotli na pevná paliva. Rozhodnete-li se pro kotel na dřevo Viessmann, volíte vždy jistotu. Mluví za to hodně důvodů:

●  vysoká spolehlivost
●  dlouhá životnost
●  komfortní výhřevné teplo a příprava teplé vody
●  nezávislost na oleji a plynu
●  úspora nákladů díky úsporné spotřebě energie
●  vytápění peletami a solární panely lze ideálně kombinovat

festbrennstoffkessel-scheitholz-s.png

Kotel na tuhá paliva pro kusové dřevo

Kotel na tuhá paliva pro kusové dřevo využívá principu vyhoření a přeměňuje přes 90 %energie obsažené v palivu na teplo. Podle modelu zajišťuje objem plnicího prostoru až 500 l dlouhé intervaly pro přikládání a vysoký komfort obsluhy. Podrobné informace kekotli na tuhá paliva pro kusové dřevo najdete v části Funkce kotle na kusové dřevo.


Kotel na pelety

Úplně bez přikládání funguje provoz kotle na tuhá paliva pro pelety. Brikety jsou normované a dají se na jedné straně automaticky dopravit ke spalinové komoře a nadruhé straně přesně dávkovat. Tak se vždy vytváří pouze potřebné množství tepla. S vysokým obsahem energie paliva a inovativní topné techniky dosahují kotle značky Viessmann účinnosti nad 95 %.

festbrennstoffkessel-pellets-s.png

festbrennstoffkessel-holzhackschnitzel-s.png

Kotel na tuhá paliva pro dřevní štěpku

Kotle na tuhá paliva pro dřevní štěpku jsou podle rozsahu výkonu schopny zásobovat teplem větší množství uživatelů. Zařízení pro obytné budovy jsou podle toho dimenzována jako malá a dosahují při odpovídající kvalitě paliva účinnosti nad 90 %. Jmenovitý tepelný výkon kotlů na štěpku firmy Viessmann sahá od 49 kW až po 1.250 kW.


Kombinovaný kotel na různá tuhá paliva

Kombinovaný kotel je dalším vývojem kotle na štěpku. Od pelet a kusového dřeva, přesdřevní třísky až po lesní štěpku: kombinované kotle značky Viessmann mohou spalovat dřevěná paliva s obsahem vody až 50 %. Vysokou účinnost zajišťuje osvědčená technika spalování, třítahový výměník tepla, modulovaná regulace výkonu a regulovaný přívod primárního a sekundárního vzduchu.

festbrennstoffkessel-kombikessel-s.png

Kusové dřevo, pelety a dřevní štěpka: program Viessmann pokryje všechno

Ať už se jedná o přídavné nebo kompletní topení, provoz na kusové dřevo, dřevní štěpku nebo dřevěné pelety: kotle na tuhá paliva od firmy Viessmann pokryjí kompletní programpro vytápění dřevem. Rozhodnou-li se majitelé domů pro kotel na tuhá paliva Viessmann, volí vždy jistotu.

Pro to mluví mnohé důvody:

  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá doba užívání
  • Velmi spolehlivé zásobování
  • Komfortní výhřevné teplo příprava teplé vody
  • Nezávislost na oleji a plynu
  • Úspora nákladů díky úsporné spotřebě energie
  • Peletové topení a solární technika se dají ideálně kombinovat

Nakonec také aktivně přispíváte k trvalé ochraně klimatu: vytápění dřevem je CO2 neutrální. To znamená, že se do okolního prostředí odevzdá jen tolik kysličníku uhličitého, kolik dřevo přijalo během svého růstu.


Kotle na biomasu Kotle na biomasu

Při dnešních cenách energie je vytápění dřevem s ohledem na celkovou investici hospodárnou alternativou. S pokrokovou technikou Viessmann je vytápění dřevem efektivní a komfortní. Program Viessmann poskytuje flexibilní řešení, například jako přídavné nebo kompletní topení, podle typu kotle s vytápěním kusovým dřevem nebo dřevěnými peletami.

> Měli byste vědět