Vytápění dřevem – nejpřirozenějším zdrojem tepla na Zemi

Rostoucí náklady za fosilní zdroje energie a sílící ekologické povědomí vedou ke stále větší poptávce po regenerativních zdrojích energie. Vytápění kotlem na dřevo je vhodnou alternativou k olejovému nebo plynovému vytápění, zodpovědný přístup k životnímu prostředí ale není jediným argumentem, proč využívat tuto přírodní surovinu.

Dřevo jako domácí palivo je cenově atraktivní a výkyvy ve vývoji cen jsou velmi malé. Kotle na dřevo od firmy Viessmann mají vysokou účinnost a jsou úsporné, především co se týče spotřeby. Kotle na dřevo Viessmann jsou vhodné jak samostatný zdroj tepla tak jako doplnění olejových nebo plynových kotlů. Použití automatického kotle na pevná paliva výrazně snižuje náklady na olej a plyn a návratnost investice je velmi rychlá.

Navíc také aktivně přispíváte k trvalé ochraně ovzduší: vytápění dřevem je CO2 neutrální. To znamená, že se do okolí odevzdá jen tolik kysličníku uhličitého, kolik dřevo přijalo během svého růstu.

Kusové dřevo nebo dřevěné pelety: program Viessmann zahrnuje všechno

Ať už se jedná o přídavné nebo kompletní vytápění, provoz na kusové dřevo nebo dřevěné pelety, Viessmann má kompletní program na vytápění kotli na pevná paliva. Rozhodnete-li se pro kotel na dřevo Viessmann, volíte vždy jistotu. Mluví za to hodně důvodů:

●  vysoká spolehlivost
●  dlouhá životnost
●  komfortní výhřevné teplo a příprava teplé vody
●  nezávislost na oleji a plynu
●  úspora nákladů díky úsporné spotřebě energie
●  vytápění peletami a solární panely lze ideálně kombinovat

Kotle na biomasu icon-biomasse.png

Při dnešních cenách energie je vytápění dřevem s ohledem na celkovou investici hospodárnou alternativou. S pokrokovou technikou Viessmann je vytápění dřevem efektivní a komfortní. Program Viessmann poskytuje flexibilní řešení, například jako přídavné nebo kompletní topení, podle typu kotle s vytápěním kusovým dřevem nebo dřevěnými peletami.

> Měli byste vědět