Vyžádat bezplatné poradenství

Údržba a provoz kotlů na biomasu

Vyžádejte si bezplatné poradenství

V posledních letech se z našeho geografického prostoru začal vytrácet podzim. Léto stále plynuleji přechází do časné zimy. Mnoho lidí právě v této době zvažuje údržbu kotlů a propočítává náklady, které si vyžádá zimní vytápění. Mnozí budou zvažovat instalaci nového kotle a při tom narazí na mnoho článků o výhodách kotlů na biomasu. Častým jevem při tom je, že budoucí provozovatelé těchto kotlů se nedočtou téměř nic o jejich údržbě. Kotle se dělí na vícero druhů, zejména podle paliva, které využívají. Proto se jejich údržba v detailech liší. Některé kroky jsou však univerzální.

  Kontrola stavu kotle

  Důraz musíte klást na těsnění jednotlivých částí a případně jejich zanesení. To stejné platí nejenom pro kotel, ale i pro topnou soustavu jako celek. Důkladně  odstraňte případné zbytky popelu, pokud jste tak neučinili po skončení sezóny. Velmi důležitá je i kontrola funkčnosti regulace, pokud máte kotel na dřevo nebo dřevěné brikety. Při tomto typu je též kriticky  důležité vyčistit výměník. V opačném případě bude dostávat regulátor nesprávné údaje a vy budete nesprávně topit.

  Pokud používáte kotel na pelety, nezapomeňte ani na hasicí systém. Šance na vznícení paliva v zásobníku je sice prakticky nulová, ale bezpečnost provozu musí být prvořadá. V hořácích se také běžně po předchozí sezóně vyskytuje tzv. nápek (pozůstatky paliva teplem připečeného k zařízení). Ten je zapotřebí odstranit. Zvláštní pozornost věnujte  dopravníku, pokud ho máte. To stejné platí i pro  termostat.

  Vždy myslete na univerzální pravidlo: funkčnost a stav musíte zkontrolovat na všem, co se na zařízení pohybuje. Máte-li zkontrolovaný kotel, podívejme se na skladování.

  Skladování paliva

  I to je součástí údržby. Jak jsme již výše zmínili, kotle se nejčastěji dělí právě podle použitého paliva. Vždy dodržujte všechny pokyny výrobců, jinak můžete palivo znehodnotit. Takovéto palivo má potom nižší výhřevnost a je z něho více popela. Spálíte ho více a topná sezóna se může nepříjemně prodražit.  

  Klasická palivová polena jsou zpravidla dostupná ve velikostech 30–50 cm, ale mnoho provozovatelů kotlů na  biomasu  do nich hází i dřevěný odpad. To není nikterak optimální, protože odpad nemá kontrolovanou vlhkost. Při běžných polenech se může jednat o vlhkost až do 50 procent, na to si dávejte pozor.  Dřevo skladujte na suchém místě  a do kotle nepřidávejte čerstvě nařezané kusy. Optimálně vysušené dřevo lépe hoří a nezůstává po něm skoro žádný popel, o kouři ani nemluvě. Skladování však vyžaduje více místa. Čerstvě nařezané navíc dlouho schne, někdy až tři roky.

  Pokud je nemáte, nejlepší volbou pro vás bude kotel na dřevěné brikety. Jsou to vlastně válce dlouhé do 25cm. Vyrábějí se z dřevěného odpadu drcením a lisováním. Samozřejmě jsou také optimálně vysušené.  Dřevina  je slisovaná až na měrnou hmotnost cca 1200 kg/m3, takže ke skladování vám postačí i menší prostor. Brikety jsou též vysoce výhřevné a není z nich prakticky žádný odpad v podobě popelu, což samozřejmě ulehčuje i údržbu kotle.

  Poslední možností jsou  pelety. Jsou to malé lisované válečkovité granule s délkou do 30 mm a přibližně třetinovým průměrem. Jejich měrná hmotnost je oproti briketám jen lehce nadpoloviční. Mají vlhkost do 10 procent a dodávají se i ve velkých plastových pytlích, v nichž se dají skladovat.

  Většina kotlů umožňuje používání i jiných druhů paliv, než na která je zařízení konstruováno. Tuto možnost však využívejte jen v případě nouze. Nedosáhnete optimálního výkonu a doslova spalujete vlastní peníze. Pokud máte kotel  zaběhnutý  a palivo v pořádku, podívejme se blíže na to, co obnáší provoz.

  Provoz kotle na biomasu

  Nejdůležitější, co si musíte pamatovat o kotlích v provozu, je zbytečně  nepřekračovat výkonové optimum. O něm se dočtete v návodu přiloženém ke kotli. Zjednodušeně jde o stav, kdy dostanete z určitého množství spalovaného paliva maximální užitek. Rovněž netopte více, než je bezpodmínečně nutné. Důležitost čistého výměníku před spuštěním kotle jsme již zmiňovali dříve.

  Pokud máte na kotli na dřevo a brikety průzor, využívejte jej ke kontrole barvy kouře. Pokud je spalování opravdu kvalitní, žádný kouř neuvidíte. Lehký bílý kouř je rovněž v pořádku, jde o vodní páru. Je-li však kouř zabarvený, prověřte, zda není výkon kotle nastavený příliš slabě. V opačném případě máte nekvalitní palivo.

  Stejná pravidla platí i pro kotle na pelety. Kromě již popsaných věcí musíte  sledovat i množství a barvu popela. Jednoduše řečeno, nesmí ho být příliš mnoho – rozhodně ne více, než jaký je jeho poměr k hmotnosti paliva. Neměl by obsahovat nespálené zbytky. Pokud ve výměníku najdete černé saze, je to znak nekvalitního spalování.  Pravidelně čistěte popelník, jinak vám nespálené zbytky zahltí hořák. Mohou ho dokonce poškodit.

  Revize kotle na biomasu odborníky

  Většina dnešních kotlů na biomasu je už do značné míry automatizována. Od svého uživatele vyžadují pouze minimální údržbu, při které se snad ani nedá ušpinit. Některé kotle je v podstatě zapotřebí jen občas zkontrolovat a doplnit palivo. Pokud nepatříte k technicky zdatným lidem (a tady ruku na srdce, jde o vaše peníze a bezpečnost), nechávejte si před topnou sezónou kotel zkontrolovat servisními pracovníky. Po kontrole a případných opravách mohou rovněž uvést kotel do provozu a poučit vás podrobněji o chodu vašeho konkrétního zařízení. Všeobecně platí, že instalace a revize prováděná odborníky je nejjistější způsob, jak zabezpečit plynulý, bezproblémový a bezpečný provoz kotle během celé topné sezóny.

  Přečtěte si jak funguje kotel na biomasu.  

  Užitečné odkazy