Pomoc při výběru nového vytápění: Nový celoevropský systém označování energetické účinnosti i pro vytápění.
 

Ledničky, televize a pračky jsou již několik let štítkem energetické účinnosti označeny. Od 26. září 2015 je označení povinné i u vytápění. Obě jednotlivé komponenty – tepelné zdroje a ohřívače vody – stejně jako kompletní topné systémy budou v budoucnu označeny značkami energetické účinnosti.

Video "Označení ErP"

Větší transparentnost spotřeby energie: Štítek účinnosti topných systémů

Nové označení vytápění prostřednictvím štítku účinnosti je založeno na směrnicích a právních předpisech Evropské Unie (EU). To znamená, že označení je regulováno jednotně v celé Evropě, a výpočet je založen na metodách, které byly definovány Evropskou Komisí. To poskytuje základ pro srovnání, a tedy prostředky k rozhodování o nákupu nového nebo modernizaci existujícího topného systému.

Všechno z jednoho zdroje: Koordinované topné systémy pro zvýšení efektivity

Štítky energetické účinnosti poskytují dobré vodítko. Rozhodnutí o nákupu nového vytápění byste však neměli udělat pouze na základě označení. Topné systémy jsou složité a jejich účinnost je ovlivněna nejen jednotlivými výrobky, ale také dokonalým sladěním všech komponent.
 


ErP.jpg

Štítek účinnosti topných systémů

Na štítku účinnosti, zde například u kondenzačního kotle, najdete různé informace. Ty se vztahují na třídu energetické účinnosti, označené černou šipkou, a výkon či zvukové emise.


Štítek označení výrobku a třída účinnosti

Jednotlivé složky topného systému mají vlastní štítky výrobku. U nejlepších zdrojů tepla bylo uděleno hodnocení účinnosti A, u nejhorších G. U ohřívačů vody se používá měřítko v rozmezí od A do G. Kombinované zařízení, která se používají jak pro vytápění, tak pro teplou vodu, nesou klasifikaci pro obě použití odděleně.

Smysluplnější než výrobní štítek: Kombinovaný štítek

Topné systémy se skládají z několika složek, a ovlivňují účinnost celého systému. Proto jsou etikety výrobků doplněny kompozitním štítkem. Charakterizují energetickou účinnost celého systému. Například tak může Smart Home systém zvýšit účinnost topného systému.

Pokud jsou všechny komponenty dokonale sladěny, ukáže kompozitní štítek často lepší energetickou účinnost než etikety jednotlivých výrobků. Pouze kompozitní štítek ukáže, jak efektivní systém vytápění opravdu je.

Heizungsanlage.jpg

V systému efektivnější: Sladěné topné systémy Viessmann

Kompletní program Viessmann nabízí všechny komponenty vytápění z jednoho zdroje. Všechny díly jsou tak dokonale sladěny, a zaručují, že topný systém v praxi dosáhne maximální efektivity.