Proč zvolit tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla jsou úsporným řešením vytápění a ohřevu vody v domácnosti. Zmenšíte navíc svou závislost na dodavatelích energií a nemusíte se o ně prakticky starat. 

Jeho používáním také výrazně snížíte emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. I proto jsou tepelná čerpadla hojně podporována Ministerstvem životního prostředí České republiky prostřednictvím dotací.

Dotace na tepelné čerpadlo 2023

Dotace na tepelné čerpadlo můžete v roce 2023 získat ve dvou státních programech: Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám 2021

Oba programy však mají své podmínky. Společnou podmínkou je, že dotace můžete využít pouze v případě, že tepelným čerpadlem nahrazujete neekologický hlavní zdroj vytápění.

Stát navíc počítá s tím, že podmínky dotací upraví. Příjem žádostí ve stávající etapě Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023. Po krátké technicko-provozní přestávce nutné k implementaci nových postupů bude spuštěna nová etapa programu a příjem žádostí se opět otevře od září 2023. Stát slibuje, že žádost o dotaci bude na podzim 2023 jednodušší. Zatím však není jasné jak. 

Dotace Nová zelená úsporám v roce 2023

Program Nová zelená úsporám podporuje energeticky úsporná opatření obytných budov, obnovitelné zdroje energie a efektivní využívání energetických zdrojů. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí a snížit produkcí škodlivých emisí.

Kdo může o dotaci žádat?

O dotaci v programu Nová zelená úsporám mohou žádat všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů. Požádat o dotaci mohou také majitelé rekreačních objektů, kteří v nich mají trvalé bydliště a majitelé bytových domů. O dotaci mohou žádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Jak vysokou dotaci lze čerpat?

Příspěvek na tepelné čerpadlo činí v příapdě programu Nová zelená úsporám až 140 000 Kč. Výše dotace je závislá na typu tepelného čerpadla:

  • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 80 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění s přípravou teplé vody – 100 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému – 140 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč.


Jak můžete o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá výhradně online přes systém Agendový informační systém SFŽP ČR pomocí tlačítka Podat žádost. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (identitu občana).

 

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo 2023

Kotlíkové dotace jsou již pro rok 2022 uzavřeny. Ministerstvo životního prostředí ale po novém roce spustí třetí a finální vlnu kotlíkových dotací.

Nicméně, dotace se dají vyřídit i zpětně. Pokud tedy máte o dotaci zájem, můžete si tepelné čerpadlo pořídit už nyní a o dotaci zažádat až ve chvíli, kdy bude program pro rok 2023 spuštěn. Přesné termíny jsou v kompetenci jednotlivých krajů, ale předpokládá se, že by to mohlo být na přelomu jara a léta.

A jak to bylo v roce 2022?

Kotlíková dotace je nově určena pouze pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce. A co to vlastně znamená? To, že průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nesměl být vyšší než 170 900 Kč, což je 14 242 Kč měsíčně. Do těchto příjmů se počítají zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Příjmy dětí a studentů do 26 let se nepočítají.

Kdo může o dotaci žádat?

O kotlíkovou dotaci můžete žádat, pokud jste vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, ve které žijete alespoň 24 měsíců před podáním žádosti. Musíte samozřejmě doložit i své příjmy a splnit tak výše uvedené podmínky. 

To ale neplatí pro domácnosti, které jsou tvořeny výhradně důchodci nebo osobami invalidními ve 3. stupni nebo těmi, kteří pobírají doplatek na bydlení či jiné příspěvky. Ty získávají nárok automaticky.

Na jaká čerpadla můžete dotaci získat?

Dotaci lze získat na čerpadlo s elektrickým pohonem a teplovodním systémem vytápění nebo na čerpadlo vzduch/vzduch, ale pouze v případě, že splňují energetickou třídu minimálně A++. 

Osoby s nižšími příjmy mohou získat dotaci i na elektrická a plynová čerpadla, která splňují minimálně energetickou třídy A+. 

Žadatelé mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění ze seznamu výrobků a technologií, který připravil Státní fond životního prostředí České republiky.

Jak vysokou dotaci lze čerpat?

Celkově mohou v programu kotlíkových dotací nízkopříjmové rodiny získat až 95 % ze skutečných nákladů. Maximální výše dotace je pak 180 000 Kč.

Podporuje se i výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. Momentálně probíhá 3. a zároveň poslední etapa na získání kotlíkových dotací. Máte tedy poslední šanci získat podporu pro výměnu kotle za ekologičtější zařízení.