Vyžádat bezplatné poradenství

Smart Home a vytápění domu

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Snahy o inteligentní řešení v oblasti stavění a bydlení nejsou vůbec nové. Už několik desetiletí se usilovně pracuje na vývoji různých smart zařízení a systémů, které přinášejí úplně nový pohled na uživatelský komfort nebo spotřebu energií. Jaké benefity přináší Smart Home svým uživatelům v oblasti vytápění?

   Podstata Smart Home

   Smart Home mnozí znají i pod označením inteligentní domácnost. V  USA se používá i výraz Connected Home, tedy propojená domácnost. Toto slovní spojení možná ještě výstižněji dokresluje podstatu Smart Home; vždyť spotřebiče a různé technologie v  domácnosti jsou navzájem propojeny, díky čemuž je uživatelé mohou lépe ovládat.

   Vyspělejší Smart Home už mnoho věcí vykonává úplně sám, a to na základě uživatelských přednastavení a informací z  různých senzorů v  interiéru i exteriéru. Skutečně pokročilá inteligentní domácnost dokonce bere do úvahy i aspekty lidského chování uživatelů. Podstatou vyspělého Smart Home je,  aby se domácnost starala o její uživatele, ne naopak. Zapínání a vypínání spotřebičů, vytváření a automatické přizpůsobování světelných scén, ovládání žaluzií na základě světelných a povětrnostních podmínek, monitorování domácnosti – to vše (a více) dokáže Smart Home, čímž zjednodušuje každodenní život a přináší s  sebou množství benefitů a úspory na energiích.

   Inteligentní topení

   Smyslem inteligentního topení je, abychom topili v  jednotlivých místnostech jen tehdy, když to potřebujeme, a zabezpečili si tak na jedné straně požadovaný tepelný komfort, na druhé straně efektivní nakládání s  energiemi. Vše se dá nastavit  přes aplikaci nainstalovanou v  mobilu, která okruhy (resp. vytápěcí tělesa) autonomně zavírá a otevírá podle přednastavených kritérií. K ovládání a regulaci topení musí být náš vytápěcí systém, samozřejmě, doplněn o  inteligentní komponenty, jakými jsou smart termostat a smart termostatické hlavice.

   Smart komponenty mohou pracovat samostatně a k jejich ovládání vám bude sloužit  aplikace pro smartphone  nebo tablet dodaná výrobcem (například  aplikace ViCare  od společnosti Viessmann, která umožňuje ovládat vytápění přes internet), můžete je však začlenit i do systému Smart Home a ovládat je  centrálně  (např. pomocí ovládacího panelu na stěně, jedné aplikace ve smartphonu). Z  jednoho místa tak ovládáte všechna smart zařízení v  domácnosti. Zařízení mohou být propojena kabelově nebo bezdrátově. Pokud chcete řídit vytápění na dálku, tedy regulovat vytápění i tehdy, když se nacházíte mimo domov, je potřeba využívat systém (např. Google Home, Amazon Alexa), který komunikuje se zařízeními prostřednictvím  bezdrátové wifi počítačové sítě připojené na internet.  

   Kdo si rozumí s  počítači, pro toho bude pochopení a instalace systému inteligentní domácnosti poměrně jednoduchá. Instalaci komplexnějších systémů však můžete svěřit i do rukou některé ze specializovaných firem, které nabízejí Smart Home na klíč.

   Komfortně, pohotově, na dálku

   Stejně jako si ve smartphonu můžeme například koupit lístky do kina, podívat se, zda nemá zpoždění vlak, na který budeme přestupovat, můžeme pohodlně z  práce, nebo i z  opačného konce zeměkoule monitorovat domácnost, případně  upravovat nastavené hodnoty. Ze smartphonu můžeme  na dálku ovládat  nejen centrální řídící jednotku, ale v  případě vytápění radiátory můžeme ovládat i jednotlivé termostatické hlavice. Pokud nám zavolá tchyně, že nečekaně přicestuje, můžeme na dálku zvýšit teplotu v  pokoji pro hosty, který je jinak běžně v  útlumovém režimu. Skvělé na tom je to, že máme vše neustále pod kontrolou a můžeme tak v  případě potřeby naše požadavky v  oblasti vytápění kdykoliv korigovat.

   Šetření energie

   Možnost ovládat topení uvedeným způsobem nám umožňují aplikace podporující Smart Home, stejně tak instalace vybraných komponent, kterými jsou především snímače teploty, prostorové termostaty a smart hlavice. Optimalizace vytápění přes Smart Home přináší díky inteligentním algoritmům jak zvýšení komfortu, tak i úsporu energií. Algoritmy dokážou rozpoznat,  jak dům reaguje na vnější vlivy, kdy jsou obyvatelé doma, zohlednit předpověď počasí  a na základě toho nastavit výkon kotle. Neplýtvá se tak zbytečně energií, ale její výdej se přizpůsobuje aktuálním požadavkům.

   Jednotlivé zdroje uvádějí, že tyto úspory mohou představovat  20 až 25 %. Stačí se tedy podívat, kolik platíme za topení. Ten, kdo má větší dům a měsíčně platí více, bude mít úspory, vyjádřené v  korunách, vyšší. Některé firmy přinášející smart řešení pro domácnosti deklarují, že návratnost do jednoduššího systému regulace a optimalizace topení je maximálně 3 roky.

   Smart Home a  podlahové vytápění

   V  poslední době si mimořádnou oblibu získaly podlahové teplovodní vytápěcí systémy. Jsou nízkoteplotní, nevíří prach, rovnoměrně šíří teplotu v  místnosti, a zatímco v  oblasti hlavy nabízejí příjemných 21 °C, v  oblasti nohou nabízejí ještě příjemnějších 24 i více °C. Další, podstatnou vlastností podlahového topení je jeho tepelná setrvačnost. Navzdory tomu, že tepelná setrvačnost akumulačního topení má svá nesporná pozitiva, z  pohledu flexibility to znamená, že podlahové vytápění  nebude tak pružně reagovat  na režimy útlumu či náběh topení v  systému úsporných řešení Smart Home.

   Teplovodní  podlahové vytápění  je určitě samo o sobě příjemné i úsporné, avšak právě tepelná setrvačnost se jeví jako jeho mírná nevýhoda oproti radiátorovému topení, které je možné poměrně jednoduše posílat do útlumového a následně aktivního režimu. Je tedy Smart Home kompatibilní s  vytápěním s  vyšší tepelnou setrvačností? Ale ano. Flexibilita podlahového vytápění je sice nižší, ale funkce Smart Home můžeme plnohodnotně využívat i v  případě odchodů a návratů z dovolené nebo prodloužených víkendů mimo domov. Co se týče prostorového zónování, tam Smart Home nabízí úplnou kompatibilitu i s  podlahovým vytápěním. Takže úspory, i když možná trochu nižší, Smart Home přináší i zde.

   Nejen ekonomické, ale i ekologické

   Jak je možné vidět, inteligentní vytápění uživatelům přináší vícero výhod, jako jsou komfortní obsluha, možnost regulace na dálku nebo úspory vyplývající z  monitoringu a reakcí systému na aktuální situaci. Vytápění propojené se smart systémem však není jen krokem racionálním a ekonomickým, ale  díky efektivnímu využívání energie  i krokem ekologickým. Dobrou zprávou přitom je, že inteligentní topení není jen záležitostí nejnovějších vytápěcích zařízení. Mnozí výrobci dnes nabízejí dodatečnou výbavu, která umožňuje  i mnohým starým zařízením  napojit se na systém Smart Home.

   Užitečné odkazy