Plynové kotle je proto nutné periodicky kontrolovat. Ne nadarmo tuto povinnost ukládá i zákon. A nejen zákon, ale i jednotliví výrobci vyžadují pravidelné revize plynového kotle. Během revize by měla být provedena údržba, která je předpokladem bezporuchového a bezpečného provozu zařízení.

Opotřebování kotlů

Dnes dokáží moderní plynové kondenzačních kotle zaznamenávat počet hodin provozu, takže servisní technik umí vyhodnotit vytíženost zařízení. Průměrná roční pracovní doba provozu hořáku je cca 2 500 hodin. Při porovnání s automobilem by to znamenalo cca 104 dní provozu a při průměrné rychlosti 60 km/h by to představovalo 150 000 najetých km. U této zátěže absolvujeme s autem servis za účelem výměny opotřebených dílů a kapalin cca pětkrát. U topných zařízeních to však není vždy pravidlem, přestože v zájmu „bezpečné jízdy“ vyžadují naši pozornost stejně jako auto.

Kotle jsou technická zařízení, která potřebují pravidelnou údržbu a revizi autorizovaným servisním technikem vyškoleným výrobcem pro dané zařízení. Je třeba si uvědomit, že v kotli probíhá spalovací proces, při kterém jsou vyvíjeny vysoké povrchové teploty.

Při běžné revizi plynového kotle se čistí teplosměnné plochy, které zajišťují přenos tepla mezi plamenem a vodou, což je základem pro dosažení výrobcem uváděné účinnosti zařízení. Rovněž jsou během kontroly kotlů seřízeny různé technické parametry, případně jsou vyměněny nadměrně opotřebené součástky. Během provozu plynového zařízení se postupně opotřebovávají různé komponenty, čímž může dojít ke změně poměru spalovací směsi vzduch/plyn. Výsledkem je nedokonalé spalování směsi, větší opotřebení dílů, zvýšená spotřeba plynu, tvorba sazí a zatěžování životního prostředí. Tato kontrola účinnosti kotle vám dokáže během celé topné sezóny ušetřit nemalé peníze.

Kontrola plynového kotle v domácnosti může zahrnovat servis:

  • celkového stavu kotle,
  • přívodu plynu,
  • odtahu spalin,
  • plynotěsnosti,
  • hydraulické či elektrické části kotle,
  • hořáku, výměníku, ventilů, filtrů,
  • spalování a emisních hodnot atd.

Prohlídky plynových kotlů jsou podobné u klasických plynových či turbo kotlů.

Servis kotle v předstihu

Kontrola kotlů by se měla provádět po ukončení topné sezóny nebo před jejím zahájením, čímž může uživatel předejít různým poruchovým stavům během topné sezóny, kdy je i složitější sehnat techniky, protože jsou v zimním období přirozeně více vytíženi. Myslet je třeba na servis či revizi kotlů už v době, kdy se nám o příjemné teploty stará slunce. Tehdy bez zbytečných stresů seženete nejen technika, ale lze i ušetřit vzhledem k časté letní slevě servisních firem.

Potvrzení o provedené revizi

Kromě spokojenosti, že je vše, jak má být a kotel funguje optimálně, vám revize plynových kotlů přinese ještě jednu užitečnou věc, a to potvrzení (protokol) o provedené revizi. Provozovatel by měl vzít na vědomí, že v případě pojistné události v důsledku neprovedených revizí a servisu mu pojišťovna neuhradí škodu, protože nesplnil zákonné povinnosti. Každé plynové zařízení má podle vyhlášky povinnost mít výchozí revizi a u organizací jednou za 3 roky absolvovat bezpečnostní prohlídku. Podle zákona opravovat, provádět údržbu, odborné prohlídky a zkoušky plynových zařízení může jen odborně způsobilá osoba, která má příslušné oprávnění.

Na závěr

Bezpečnost, bezporuchový provoz, zajištění maximální účinnosti kotle a dodržování zákona, to vše jsou opravdu dobré důvody, proč neignorovat servis a revizi kotle. Pokud tedy váš kotel už dávno neprošel rukama odborníka, rozhodně doporučujeme objednat si jeho službu. Pravidelnou kontrolou plynového kotle rozhodně nemůžete nic zkazit. Naopak mnoho můžete ztratit, pokud ji budete pravidelně zanedbávat.