Vyžádat bezplatné poradenství

Rekuperace a efektivní větrání

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Standardní větrání okny v rodinných domech znamená relativně vysoké ztráty draze vyrobené tepelné energie. I vzhledem k uvedenému vznikly systémy řízeného větrání, které optimalizují potřebu výměny vzduchu v obytných prostorách. Řízené větrání je možné doplnit o jednotku (tzv. rekuperátor), která umožňuje zpětně získat teplo, a tím snížit ztráty tepelné energie a šetřit náklady na bydlení.

Větrání v domech, bytech, ale i v kancelářích je velmi důležité, a to hlavně z důvodu zdravého a hygienického bydlení, zajištění optimální vlhkosti, a tedy zamezení tvorby plísní. Nicméně častým větráním přicházíme zvláště v zimním období o teplo, a tím i o peníze. Říká se, že aby bylo běžné větrání otevřenými okny dostačující a hygienické, mělo by být okno otevřeno asi hodinu denně. Samozřejmě, při takovém větrání se ztratí značné množství tepla, a to 50 %.

    Zpětné získávání tepla

    Co vlastně znamená  rekuperace? Zjednodušeně řečeno, jde o zpětné získávání tepla. Jedná se o děj, při němž se  přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem, který se z místnosti odvádí. V případě větrání přes okna by teplý vzduch odcházel z místnosti bez užitku ven, ale v případě použití rekuperačního výměníku, předá odpadní teplo většinu svého tepla (max. 70 %) čerstvému přiváděnému vzduchu. Čerstvý předehřátý vzduch přicházející do místnosti je pak dohříván na požadovanou teplotu tak, aby byly v místnosti dodrženy požadavky na tepelnou pohodu v obytném prostoru.

    Pro lepší pochopení fungování rekuperace uvedeme vzorový příklad, kde uvažujeme s venkovní teplotou -20 °C a teplotou v interiéru např. +21 °C. Do vnějšího prostředí předáme přes rekuperátor vzduch o teplotě +21 °C, teplo z odpadního vzduchu je naakumulováno ve výměníku samotného rekuperátoru a zahřeje ho na teplotu blízkou +21 °C. Přes další vzduchový kanál rekuperátoru je přiváděn čerstvý vzduch o teplotě až -20 °C. Čerstvý vzduch se následně v rekuperátoru zahřeje na přibližně +15 °C, a ten se pak dohřeje na pokojovou teplotu. Už jsme takto ušetřili cca 85 % výdajů na dohřívání čerstvého vzduchu.

    Zemní kolektor

    Další možností zefektivnění nucené výměny vzduchu je možnost doplnění rekuperátoru o takzvaný zemní kolektor, který je tvořen rozvodem potrubí v zemi, kde se využívá teplo akumulované v zemi. Potrubí kolektoru jsou umístěna cca 2 m pod terénem, zpravidla v okolí domu, případně pod samotným domem. Kolektor zajistí předehřátí čerstvého vzduchu ještě před vstupem do rekuperátoru, a to na teplotu půdy.

    Představme si například, že venku je -20 °C, půda má +8 °C a uvnitř v domě topíme na 21 °C. V případě použití zemního kolektoru vstupuje do rekuperátoru namísto příchozího čerstvého vzduchu o teplotě -20 °C, vzduch o vyšší teplotě, a to + 4 °C. V rekuperátoru se vzduch ohřeje (od odcházejícího použitého vzduchu o teplotě 21 °C) z + 4 °C na + 18 °C, což už je opravdu velmi zajímavé, protože teď už potřebujeme zvýšit teplotu vzduchu (na požadovaných 21 °C) dohříváním jen o 3 °C. Použitím zemního kolektoru a rekuperátoru nám tedy v případě venkovní teploty -20 °C do obytného prostoru přichází bez energeticky nákladného ohřevu vzduch o teplotě již téměř +18 °C. Rekuperace tepla nám umí ušetřit značné náklady na vytápění, a tak zajistit pocit pohodlí a komfortu i v zimních měsících.  

    Rekuperace v  létě

    A co s rekuperací v letním období? Rekuperační jednotku v kombinaci se zemním kolektorem je možné právě v letním období použít jako přírodní klimatizaci. Přibližně +15 °C studený vzduch ze zemního kolektoru je prostřednictvím ventilátoru rekuperační jednotky vháněn do obytných prostor, čímž je zajištěno přirozené klimatizování prostor s téměř nulovými náklady. Zůstanou nám jen zanedbatelné náklady na elektrickou energii napájení (150 W elektrický ventilátor rekuperační jednotky).    

    Funkce rekuperační jednotky

    Nedílnou součástí rekuperační jednotky je účinná filtrace, jejímž úkolem je zachytávání prachu, nečistot a pylu. V případě klasického větrání právě tyto nečistoty vnikají do interiéru okny, což je nepříjemnost hlavně pro alergiky, i právě proto je rekuperace vhodná pro lidi trpící alergií.

    Vzhledem k tomu, že toto zařízení umí během hodiny vyměnit až polovinu celkového množství vzduchu v místnosti při zachování tepelného komfortu, snižuje nejen energetickou ztrátu a náklady na vytápění, ale podstatně také klesá výskyt plísní, množství roztočů a škodlivých mikroorganismů v domácnosti.  

    Klíčové výhody rekuperace jsou shrnuty níže:

    • Vyšší kvalita ovzduší v  interiéru  - kontrolované větrání zajišťuje neustálý přísun čerstvého vzduchu a zároveň odvětrání částí domu, kde vznikají pachy a vlhkost; čerstvý vzduch je filtrován, čímž se snižuje koncentrace bakterií, plísní a jiných škodlivin ve vzduchu.
    • Snížení spotřeby energie na vytápění  -  vysoká účinnost rekuperační větrací jednotky při zpětném získávání tepla snižuje náklady na vytápění.
    • Spotřeba  rekuperační jednotky  je minimální.
    • Nevzniká průvan.
    • Kontrola vlhkosti.

    Shrnutí

    Závěrem už jen tolik, že rekuperace je způsob, jakým lze značně ušetřit velké množství nákladů na vytápění. Před samotným rozhodnutím pro použití rekuperační jednotky do nového, resp. do rekonstruovaného obytného prostoru, je třeba se v každém případě poradit s odborníky v dané oblasti, tak abyste obdrželi za své peníze to nejlepší zařízení, které bude pracovat spolehlivě a efektivně po celou dobu jeho životnosti.

    Užitečné odkazy