Holzfeuerungsanlagen.jpg

Biomasové kotle na dřevo pro komerční provozy

Biomasa jako palivo

Nepodléhá velkým cenovým výkyvům jako fosilní paliva a díky trvalé udržitelnosti a uhlíkové neutralitě přispívá rozhodujícím způsobem k budoucnosti vhodné pro život.

Biomasové kotle na dřevo

Moderní systémy na biomasu pracují plně automaticky a jsou vybaveny regulačními a bezpečnostními zařízeními pro spolehlivý, efektivní a bezpečný provoz. Všechna níže uvedená zařízení splňují specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018, které určuje Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.