Vyžádat bezplatné poradenství

Automatické kotle na pelety

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Moderní kotle na pelety pracují v automatickém režimu a představují tak komfortní řešení vytápění. Jaké činnosti mají kotle zautomatizované a jaké jsou jejich výhody?

Jak fungují automatické kotle na pelety?

Všechny moderní automatické kotle na pelety pracují v automatickém režimu a jsou vybaveny i automatickým zapalováním paliva. Kotle obsahují speciální hořák na spalování pelet. Zásobování kotlů na pelety se provádí různými způsoby. Kotle menších výkonů mají zásobník na pelety jako součást konstrukce kotle. Pro zásobování kotlů velkých výkonů se volí vhodný typ sila a dopravníku. Kotle jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku), zákazník si může vybírat kotel podle svých požadavků. Kotle na pelety se vyrábí pro malé domy i velké budovy, jejich tepelný výkon se pohybuje v rozmezí 12 kW až 100 kW, ale i více.

Automatický provoz kotle

Obrázek: Automatická dodávka pelet z velkého zásobníku do kotle. Zdroj: Viessmann.

Kotle buď obsahují malý zásobník s peletami, nebo jsou vybaveny sacím systémem pro automatický odběr pelet. U některých typů kotlů lze snadno přestavit dodávku pelet z automatického na ruční plnění.

K hoření pelet a vývinu tepla dochází ve spalovací komoře kotle na lamelovém roštu. Dřevěné pelety hoří s malými zbytky popela. Lamelový rošt ve spalovací komoře se nejméně jednou denně automaticky úplně vyčistí.  Tím jsou zaručeny nízké ztráty a dobré využití paliva. V zásobníku popela se automaticky stlačuje popel a jeho odstraňování se provádí pouze několikrát ročně.

Ovládání provozu mnoha kotlů se provádí komfortně prostřednictvím chytrých telefonů. Velký plnicí prostor umožňuje intervaly plnění s hořením až několik hodin. Optimálního spalování v kotli je dosaženo pomocí regulace lambda sondou. Samozřejmostí je automatické odsávání spalin za účelem nízké tvorby kouře při nakládání paliva.

Inteligentní regulace provozu kotle

Automatické kotle na pelety jsou řízeny pomocí digitální regulace, která umožňuje snadnou obsluhu kotle. K regulaci dochází na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace). Ve standardním provedení je možné automatickým kotlem řídit několik topných okruhů. U kotle se reguluje přísun pelet, topné okruhy a teplota vody v akumulační nádrži. Grafický a dobře čitelný displej s víceřádkovým srozumitelným textem usnadňuje nastavení všech důležitých dat.

Některé automatické kotle ohřívají vodu v kombinaci se solárním systémem. Aktuální solární data se také zobrazují na displeji. Jsou to teplota vody v kolektoru a akumulační nádrži nebo provozní hodiny solárního systému.

Správné spalování pelet v automatickém kotli

Aby docházelo ke správnému spalování pelet, musí být splněny tyto podmínky: pelety musí být suché a skladované v suchém skladovacím prostoru tak, aby zbytková vlhkost činila maximálně 15 %. Vlhkost výrazně ovlivňuje jak výhřevnost paliva, tak i životnost kotle. Komín musí mít tah předepsaný výrobcem kotle. Před zakoupením kotle je vhodné nechat prověřit komín revizním technikem spalinových cest.
 

Správné spalování pelet v automatickém kotli

Nosná konstrukce je sestavena z ocelových plechů o tloušťce 3 až 8 mm. Čím je materiál silnější, tím vyšší může být životnost kotle. Musí se však počítat s tím, že kotel má vyšší hmotnost. V namáhaných částech kotle, jako je spalovací komora, se používá korozivzdorná ocel, která výrazně zvyšuje kvalitu a životnost kotle. Některé díly kotle mohou být vyrobeny také z litiny.
 

Výhody automatických kotlů

  • provoz je řízený provozovatelem bez fyzického namáhání
  • regulace zajišťuje hospodárný provoz
  • ovládání regulace a provozu kotle je možné na dálku počítačem, chytrým telefonem apod.
  • vysoká účinnost až 95 %
  • velmi nízké hodnoty emisí prachu při použití inovativní technologie spalování
  • dlouhé intervaly čištění a odpopelnění spalovacího prostoru

Technické údaje kotlů

Pro běžné uživatele z hlediska provozu a montáže je důležitá většina údajů vztahujících se k tepelnému výkonu kotle. Pro rodinné domy většinou stačí kotel s výkonem do 25 kW, přičemž se počítá s ohřevem teplé vody pro užitkové účely. Pro vytápění velkých budov slouží kotle o výkonu i přes 100 kW. Následující tabulka ukazuje vztah některých parametrů vzhledem k tepelnému výkonu kotle.

Tabulka: Údaje o jednom typu kotle s různým tepelným výkonem. Zdroj: Viessmann.

Jmenovitý tepelný výkon kW 25 30 40 60 80  
Rozměry (celkem)
Délka
Šířka
Výška

mm
mm
mm

1289
618
1190

1289
678
1390

1366
678
1490

1389
751
1885

1389
841
1885
 
Celková hmotnost
(kotlové těleso s tepelnou izolací)
kg 461 551 629 822 864  
Objem kotlové vody litr 100 120 150 270 300  
Objem plnicí komory na palivo
litr 100 160 190 290 350  

Akumulační nádrž

Kotle na pevná paliva nemohou okamžitě ukončit proces hoření, což je někdy třeba v případě náhlého slunečního svitu apod. Pro zlepšení hospodárnosti provozu jsou otopné soustavy s kotlem na tuhá paliva vybaveny akumulační nádrží. Velikost nádrže může být od 100 litrů až po několik stovek litrů. Typ nádrže a její objem navrhuje projektant s ohledem na její využití pro zajištění hospodárného provozu celé otopné soustavy.

Pohodlný způsob vytápění

Kotle na spalování pelet s automatickým provozem se budou používat stále častěji z mnoha důvodů. Je to zejména pro ekonomický a ekologický provoz, ale také pro pohodlný způsob vytápění. Těchto kotlů je na trhu mnoho v různých výkonových řadách. Řízení provozu je jednoduché a možné i „na dálku“. Kotle je možné pro ohřev vody propojit i se solárními panely, což také přispívá k hospodárnému provozu. Dlouhá životnost a topení s využitím akumulační nádrže patří k dalším výhodám těchto kotlů.

Pomocí automatických kotlů je zajištěno komfortní a hospodárné vytápění, protože automatický provoz zahrnuje automatickou dodávku paliva a plnění kotle, stlačování popela, odsávání karbonizačního plynu, řízení několika topných okruhů a jejich regulaci. A to vše je možné u moderních kotlů nastavit „na dálku“ počítačem, chytrým telefonem nebo i jiným způsobem.

Užitečné odkazy