Vyžádat bezplatné poradenství

Automatické kotle na pelety

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Moderní kotle na pelety pracují v automatickém režimu a představují tak komfortní řešení vytápění. Jaké činnosti mají kotle zautomatizované a jaké jsou jejich výhody?

  Jak fungují automatické kotle na pelety?

  Všechny moderní automatické kotle na pelety pracují v automatickém režimu a jsou vybaveny i automatickým zapalováním paliva. Kotle obsahují speciální hořák na spalování pelet. Zásobování kotlů na pelety se provádí různými způsoby. Kotle menších výkonů mají zásobník na pelety jako součást konstrukce kotle.  Pro zásobování kotlů velkých výkonů se volí vhodný typ sila a dopravníku. Kotle jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro  snadné řízení kotle  (hořáku), zákazník si může vybírat kotel podle svých požadavků. Kotle na pelety se vyrábí pro malé domy i velké budovy, jejich  tepelný výkon  se pohybuje v  rozmezí  12 kW až 100 kW, ale i více.

  Automatický provoz kotle

  Obrázek: Automatická dodávka pelet z velkého zásobníku do kotle. Zdroj: Viessmann.

  Kotle buď obsahují malý  zásobník s peletami, nebo jsou vybaveny sacím systémem pro automatický odběr pelet. U některých typů kotlů lze snadno přestavit dodávku pelet z automatického na ruční plnění.

  K hoření pelet a vývinu tepla dochází ve spalovací komoře kotle na lamelovém roštu. Dřevěné pelety hoří s  malými zbytky popela. Lamelový rošt ve spalovací komoře se nejméně jednou denně automaticky úplně vyčistí.   Tím jsou zaručeny nízké ztráty a dobré využití paliva. V zásobníku popela se automaticky stlačuje popel a jeho odstraňování se provádí pouze  několikrát ročně.

  Ovládání provozu mnoha kotlů se provádí komfortně prostřednictvím chytrých telefonů. Velký plnicí prostor umožňuje  intervaly plnění  s hořením až několik hodin. Optimálního spalování v kotli je dosaženo pomocí regulace lambda sondou. Samozřejmostí je automatické odsávání spalin za účelem nízké tvorby kouře při nakládání paliva.

  Inteligentní regulace provozu kotle

  Automatické  kotle na pelety  jsou řízeny pomocí  digitální regulace, která umožňuje snadnou obsluhu kotle. K  regulaci dochází na základě venkovní teploty (ekvitermní regulace). Ve standardním provedení je možné automatickým kotlem řídit několik topných okruhů. U kotle se reguluje přísun pelet, topné okruhy a teplota vody v  akumulační nádrži. Grafický a dobře čitelný displej s víceřádkovým srozumitelným textem usnadňuje nastavení všech důležitých dat.

  Některé automatické kotle ohřívají vodu v kombinaci se solárním systémem. Aktuální solární data se také zobrazují na displeji. Jsou to teplota vody v  kolektoru a akumulační nádrži nebo provozní hodiny solárního systému.

  Správné spalování pelet v automatickém kotli

  Aby docházelo ke správnému spalování pelet, musí být splněny tyto podmínky: pelety musí být suché a  skladované v suchém skladovacím prostoru  tak, aby zbytková vlhkost činila maximálně 15 %. Vlhkost výrazně ovlivňuje jak výhřevnost paliva, tak i životnost kotle. Komín musí mít tah předepsaný výrobcem kotle. Před zakoupením kotle je vhodné nechat  prověřit komín  revizním technikem spalinových cest.
    

  Správné spalování pelet v automatickém kotli

  Nosná konstrukce je sestavena z ocelových plechů o tloušťce 3 až 8 mm. Čím je materiál silnější, tím vyšší může být životnost kotle. Musí se však počítat s  tím, že kotel má vyšší hmotnost. V namáhaných částech kotle, jako je spalovací komora, se používá korozivzdorná ocel, která výrazně zvyšuje kvalitu a životnost kotle. Některé díly kotle mohou být vyrobeny také z litiny.
    

  Výhody automatických kotlů

  • provoz je řízený provozovatelem bez fyzického namáhání
  • regulace zajišťuje hospodárný provoz
  • ovládání regulace a provozu kotle je možné na dálku počítačem, chytrým telefonem apod.
  • vysoká účinnost až 95 %
  • velmi nízké hodnoty emisí prachu při použití inovativní technologie spalování
  • dlouhé intervaly čištění a odpopelnění spalovacího prostoru

  Technické údaje kotlů

  Pro běžné uživatele z hlediska provozu a montáže je důležitá většina údajů vztahujících se k tepelnému výkonu kotle. Pro rodinné domy většinou stačí kotel s výkonem do 25 kW, přičemž se počítá s ohřevem teplé vody pro užitkové účely. Pro vytápění velkých budov slouží kotle o výkonu i přes 100 kW. Následující tabulka ukazuje vztah některých parametrů vzhledem k tepelnému výkonu kotle.

  Tabulka: Údaje o jednom typu kotle s různým tepelným výkonem. Zdroj: Viessmann.

  Jmenovitý tepelný výkonkW2530406080  
  Rozměry (celkem)
  Délka
  Šířka
  Výška

  mm
  mm
  mm

  1289
  618
  1190

  1289
  678
  1390

  1366
  678
  1490

  1389
  751
  1885

  1389
  841
  1885
    
  Celková hmotnost
  (kotlové těleso s tepelnou izolací)
  kg461551629822864  
  Objem kotlové vodylitr100120150270300  
  Objem plnicí komory na palivo
  litr100160190290350  

  Akumulační nádrž

  Kotle na pevná paliva nemohou okamžitě ukončit proces hoření, což je někdy třeba v  případě náhlého slunečního svitu apod. Pro zlepšení hospodárnosti provozu jsou otopné soustavy s  kotlem na tuhá paliva vybaveny akumulační nádrží. Velikost nádrže může být  od 100 litrů  až po několik stovek litrů. Typ nádrže a její objem navrhuje projektant s  ohledem na její využití pro zajištění hospodárného provozu celé otopné soustavy.

  Pohodlný způsob vytápění

  Kotle na spalování pelet s  automatickým provozem se budou používat stále častěji z mnoha důvodů. Je to zejména pro ekonomický a ekologický provoz, ale také pro pohodlný způsob vytápění. Těchto kotlů je na trhu mnoho v  různých výkonových řadách. Řízení provozu je jednoduché a možné i „na dálku“. Kotle je možné pro ohřev vody propojit i se solárními panely, což také přispívá k  hospodárnému provozu. Dlouhá životnost a topení s  využitím akumulační nádrže patří k  dalším výhodám těchto kotlů.

  Pomocí automatických kotlů je zajištěno  komfortní a hospodárné vytápění, protože automatický provoz zahrnuje automatickou dodávku paliva a plnění kotle, stlačování popela, odsávání karbonizačního plynu, řízení několika topných okruhů a jejich regulaci. A to vše je možné u moderních kotlů nastavit „na dálku“ počítačem, chytrým telefonem nebo i jiným způsobem.

  Užitečné odkazy