Vyžádat bezplatné poradenství

Z jakých zásobníků na pelety máme na výběr?

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Výběr zásobníku na pelety závisí zejména na tom, jaké množství pelet je třeba pro vytápění během topné sezóny a jaké jsou možnosti jejich uskladnění. Náklady na dovoz je možné snížit tím, že se přiveze zásoba pelet na celou zimu. Jaké jsou možnosti uskladnění pelet? Z jakých zásobníku máme na výběr?

   Zásobníky na pelety

   Zásobník na pelety může být nějaká  nádoba, silo, cisterna nebo místnost.  Nádoba může být součástí kotle jako jeden celek, nebo je samostatně umístěná vedle něj. Silo i cisterna se umísťují do místnosti sousedící s  kotelnou, v  případě velké kotelny přímo do ní. Místnost na  pelety  může být součástí kotelny, nebo je to samostatná místnost, nejčastěji sousedící s  kotelnou. Možná je také kombinace sousední místnosti pro skladování pelet a nádoby na pelety v blízkosti tělesa kotle. Ze zásobníku se podle potřeby odebírá požadované množství pelet v  průběhu vytápění v  závislosti na okamžité potřebě.

   Velikost zásobníku na pelety

   Rozhodující pro návrh velikosti zásobníku je, kolik tepla je zapotřebí dodávat kotlem na pelety do vytápěného domu. Pokud je kotel na pelety jediný zdroj tepla, musí pokrývat veškeré tepelné ztráty vytápěním peletami a tomu musí odpovídat velikost zásobníku na pelety. Jestli je ale kotel na pelety používán jen jako druhý zdroj tepla, pak je zásobník mnohem menší a jeho velikost závisí na tom, jak často se používá.

   Návrh velikosti zásobníku na pelety v závislosti na množství potřebného tepla ukazuje následující tabulka:

   Požadované teplo (kWh/rok)5 00010 00020 000
   Množství pelet (kg/rok)1 2502 5005 000
   Velikost zásobníku (m3)2,5510

   Četnost doplňování pelet v topné sezóně lze zjednodušeně stanovit podle základního pravidla:  1 kW potřebného výkonu zdroje tepla = 0,5 m3 pelet/rok.

   Obecné podmínky pro skladování pelet

   Pelety je možné uskladnit v budově i venku. V obou případech musí být zajištěno, aby pelety nemohly navlhnout. Při příliš vysoké vlhkosti mohou bobtnat a lepit se, což má negativní vliv na spalování. Pelety umístěné venku by neměly být vystaveny slunečnímu záření. Při skladování pelet v domě má být skladovací místnost přístupná zvenku. Sklady pelet musí být odvětrávány. Při kapacitě skladu do 40 tun s potrubím vedeným vně budovy a kratším než 2 m poskytují dostatečnou ventilaci samotné přípojky pro plnění pelet a ventilační koncovky. V ostatních případech je zapotřebí instalovat samostatné větrací potrubí.

   Zásobník jako nádoba

   Nádoba je nejčastěji plastová, osazená do konstrukce z  ocelových prvků. Nádoby se vyrábějí  pro stovky kg pelet.  Vzhledem k  menším rozměrům může být umístěna i v kotelně. V  průběhu topné sezóny se nádoba musí podle potřeby doplňovat. Podle velikosti nádoby a potřeby topení stačí zásoba pelet v  nádobě na týden nebo až na měsíc či dva.

   Zásobník pelet jako plastová nádoba

   Zásobník jako silo

   Silo je  pružný textilní zásobník  upevněný do ocelové konstrukce. Vyrábějí se sila bez horního zakrytí nebo s  plachtou zakrývající horní část. Sila mají větší objem než nádoby a vejde se do nich i  několik tun pelet.  Zabírají větší prostor a pojmou zásobu pelet i na celou topnou sezónu. Silo je vyrobené z pevného materiálu se speciální vnitřní úpravou pro snížení pronikání vlhkosti do uskladněných pelet. Sila vyžadují zpevněnou, optimálně betonovou podlahu.
     

   Textilní silo pro 4 tuny pelet

   Zásobník jako cisterna

   Cisterny se používají k dopravě pelet od výrobce ke spotřebiteli, ale zájemci si je mohou umístit i do kotelny a z nich pelety k topení odebírat. V tomto případě je třeba počítat s velkým prostorem pro cisternu. Cisterna je sama o sobě těžká a velká; zcela zaplněná může vážit více než 10 tun. Pro umístění cisterny do místnosti musí být možnost příjezdu velkého nákladního auta. Zásobování největšími cisternami může sloužit pro vytápění dvou až tříbytových domů nebo výrobních či servisních provozoven.

   Zásobník jako místnost

   Předpokladem je, že místnost bude tak velká, aby pojala pelety na celou topnou sezónu. Místnost musí být  suchá s rovnou a pevnou podlahou.  Povrch stěn by měl být homogenní. Celosezónní sklady pelet pojmou roční spotřebu pelet. Výhodou místnosti jsou nižší náklady na dovoz paliva, protože jej stačí realizovat jednou v  roce.  Příjezdová cesta  musí být vhodná pro velké cisternové vozy. Zpravidla je nutná šířka silnice alespoň 3 m a průjezdná výška minimálně 4 m. Pokud je to možné, měl by skladištní prostor sousedit s obvodovou stěnou. Měl by být k dispozici přívod 230 V / 50 Hz pro odsávací ventilátor.

   Silo na pelety v  samostatné místnosti

   V případě, že pelety budou do místnosti čerpány přímo z cisterny na nákladním voze, je nutné zabránit jejich rozdrcení při pneumatické dopravě. Pelety nesmí dopadat přímo na tvrdou stěnu, ale nejprve na plentu, která tlumí dopad pelet. Přitom je potřeba co nejvíce omezit změny směru (časté ohyby) a výškový rozdíl mezi vozidlem a skladovací místností. Je potřeba se vyhnout kolenům nad 90 stupňů. Pokud to není možné, doporučuje se vnitřní průměr potrubí zvětšit na minimálně 200 mm.

   Je-li plnicí potrubí pevně (trvale) instalované ke stěně domu, musí být vodivé a uzemněné drátem (4 mm²) k zemnícímu bodu kvalifikovaným elektrikářem. Potrubí musí být vyrobeno z kovu a musí být odolné vůči tlaku nejméně 1 baru. Trubky musí mít hladký povrch, aby se zabránilo obrušování pelet. Pokud jsou trubky svařované, je potřeba zkontrolovat hladké provedení spojů. Plnicí potrubí by mělo mít u zakončení rovný díl v délce min. 30 až 50 cm, aby se zabránilo turbulencím v proudu foukaných pelet, které mohou vést k negativnímu rozptylu pelet po výstupu z koncovky.

   Skladovací místnost musí mít skleněná okna osazená tak, aby nemohlo dojít k jejich rozbití při plnění místnosti peletami. Výstavba větších skladů musí být konzultována s odborníky z pozemního stavitelství a požární ochrany.

   Závěr

   Výběr zásobníku na pelety závisí zejména na tom, jaké množství pelet je třeba pro vytápění během topné sezóny a jaké jsou  možnosti jejich uskladnění. Náklady na dovoz je možné snížit tím, že se přiveze zásoba pelet na celou zimu. Jejich předpokladem však je mít k  dispozici velkou skladovací místnost. Zmenšit množství potřebných pelet na topení a tím i nároky na skladování je možné velmi dobrým tepelným zaizolováním vytápěné budovy, čímž se výrazně sníží tepelná ztráta budovy.

   Užitečné odkazy