Gas-Brennwert-Matrixbrenner.jpg

Plynový hořák MatriX
 

Plynový hořák MatriX představuje milník v nabídce topné techniky Viessmann. Díky použití tkaniny z ušlechtilé oceli vyniká dlouhou životností. Hořák je odolný při zvýšené tepelné zátěži.

Plynové kondenzační kotle

S kondenzačním kotlem si můžete díky jeho bezkonkurenční vysoké účinnosti 98 % dovolit při převodu zemního plynu na teplo aktivně přispět k ochraně klimatu a životního prostředí. Všechna níže uvedená zařízení splňují specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018, které určuje Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.