Plynové kondenzační kotle pro komerční provozy

Skutečně efektivní vytápění

Popularita plynových kondenzačních kotlů rok od roku roste nejen v domácnostech, ale i v nejrůznějších průmyslových oblastech. Kotle dokážou spolehlivě vytápět kancelářské, komerční nebo výrobní prostory, a to jak v moderních novostavbách, tak i v již existujících starších objektech. 

Plynové kondenzační kotle pro komerční provoz vynikají především tím, že efektivně získávají dodatečné teplo ze spalin, které u jiných typů topné techniky zůstává nevyužité. Zatímco u běžných kotlů toto teplo uniká z budovy komínem, kondenzační kotel ho dokáže maximálně zužitkovat. Díky tomu je při vytápění nejen velmi efektivní, ale také šetrný k životnímu prostředí. 

Plynové kondenzační kotle nalézají své uplatnění v různých odvětvích průmyslu i proto, že se snadno obsluhují, nevyžadují manipulaci s topným materiálem a umožňují přesnou a rychlou regulaci výkonu. Máte-li k dispozici plynovou přípojku, stačí kondenzační kotel pouze nainstalovat, vybrat si vhodný tepelný program a zvolit požadovanou teplotu vytápění. Technologie, které kondenzační kotle využívají, se navíc neustále posouvají kupředu.

Gas-Brennwert-Matrixbrenner.jpg

Plynový hořák MatriX
 

Plynový hořák MatriX představuje milník v nabídce topné techniky Viessmann. Díky použití tkaniny z ušlechtilé oceli vyniká dlouhou životností. Hořák je odolný při zvýšené tepelné zátěži.

Plynové kondenzační kotle

S kondenzačním kotlem si můžete díky jeho bezkonkurenční vysoké účinnosti 98 % dovolit při přeměně zemního plynu na teplo aktivně přispět k ochraně klimatu a životního prostředí. Všechna níže uvedená zařízení splňují specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018, které určuje Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.