heizen-holz-pellets.jpg

Peletky

Peletky představují nejvíce komprimovanou formu dřevní energie o vysoké výhřevnosti. Na výrobu peletek podle DIN-Plus nebo ÖNORM budou používány 100 procentně přírodní dřevní zbytky. Tato surovina vzniká ve velkém množství ve formě hoblin nebo pilin jako odpadní produkt v dřevozpracujícím průmyslu.

Peletkový kotel

Ideálně se dá kombinovat vytápění peletkami a solární technika.