Kotel na pelety jako kompletní řešení

Jako zvláštní forma vytápění dřevem spojuje peletový kotel čistou vytápěcí techniku kotlena kusové dřevo s velmi vysokým komfortem obsluhy nástěnného plynového kotle.Navíc je k dostání v mnoha výkonech a proto se přizpůsobí takřka každé potřebě tepla.
 

Rozlišení mezi peletovým kotlem a kamny

V hovorové řeči se zaměňuje peletové topení nebo peletový kotel ještě s peletovýmikamny. Přitom je rozhodující rozdíl mezi oběma druhy: peletový kotel se zpravidlapoužívá jako ústřední topení a zásobuje celou budovu teplem pro vytápění a užitkovouvodou. Peletová kamna naopak pracují většinou jako krb, pokud se neprovozují sprůtokem vody. Často se instalují v obytné části a vytváří útulné prostředí s vysokýmpodílem vyzařovaného tepla. Tento účinek posilují prosklená dvířka topeniště, kteráumožňují přímý pohled na spalování. Pokud se peletová kamna provozují s průtokemvody, jsou schopna podpořit vytápění.

Konstrukce a funkce peletového topení

Peletové topení existuje v poloautomatické a plně automatické variantě. Upoloautomatického peletového topení musí majitel zařízení plnit pelety ručně do zásobnínádržky. Odtud se dostanou po dávkách a plynule ke spalinové komoře. U plněautomatická verze není tato práce nutná. Místo toho se palivo dostane přes dopravník zeskladovacího prostoru přímo ke kotli – a to bez přičinění majitele zařízení.

Kromě skladovacího prostoru popř. zásobní nádržky a dopravníku se vlastní peletovýkotel skládá ze stabilního pláště, spalinové komory z žáruvzdorného materiálu,šnekového podávacího dopravníku, systému vynášení popela a výměníku tepla. Účinnéspalování a velmi vysoká účinnost se realizují pomocí spalovacího vzduchu pomocíregulace primárního a sekundárního vzduchu s podporou sondy Lambda.

Sondy Lambda a čidla teploty spalin kontrolují proces spalování

Než může začít proces spalování, dopraví se pelety ke spalovací komoře. Je-li spalovacíkomora naplněna, začne zapalovací proces automaticky spalování. ZabudovanáLambda sonda a čidla teploty spalin kontrolují proces spalování a zajišťují, aby se peletyoptimálně a úplně spálily. Se vznikajícím teplem se ohřívá integrovaný výměník tepla,který teplo předává znovu do topného oběhu. Jak spalovací proces podrobně vypadá, vysvětluje část funkce peletového topení.

heizen-holz-pellets.jpg

Peletky

Pelety představují nejvíce komprimovanou formu dřevní energie o vysoké výhřevnosti. Na výrobu peletek podle DIN-Plus nebo ÖNORM jsou používány 100 procentně přírodní dřevní zbytky. Pelety na topení vznikají ve velkém množství ve formě hoblin nebo pilin jako odpadní produkt v dřevozpracujícím průmyslu.

Skladování paliva

Než může majitel domu začít vytápět peletami, musí si nejprve toto palivo koupit.Aby se pelety nemusely objednávat každých pár týdnů znovu, doporučuje se koupitzásobu pelet na rok. Jak velká zásoba nakonec bude, závisí na tom, kde se peletyuskladňují. V praxi se často používají tkaninová sila s příslušnou rámcovou konstrukcí.Dají se jednoduše, vhodně a čistě umístit uvnitř budovy.

Vzdálenost mezi skladovacím prostorem a linkou pokud možno menší než 30 m

Jinou možnost skladování poskytují podzemní cisterny nebo vyprázdněný sklepníprostor, nazývaný také násypný prostor. Pomocí přepravního zařízení se peletydostanou k peletovému kotli a odevzdají v něm svou energii. Při skladování pelet jedůležité, že musí být skladovací systém přístupný zvenku. Dále by neměla vzdálenost klince dělat více než 30 metrů. Jinak se nedá plnit nádrž silážním vozem.

Navíc se musí dbát na to, aby pelety zůstaly suché. Protože při příliš vysoké vlhkostimůže palivo bobtnat a lepit se, což má negativní vliv na spalovací vlastnost. Pokud neník dispozici dostatek místa pro sklad pelet, mohou majitelé domů postavit i malou nádržvedle peletového kotle a plnit ho ručně.

 

Přepravní technika

K součástem plně automatického peletového topení patří i přepravní zařízení. V praxi sečasto používají obě varianty šnekový dopravník a vakuový systém sání. Šnekovýdopravník má tvar vrtáku a přepravuje pelety ze skladu k peletovému kotli svým rotačním pohybem. Pokládá se zpravidla na podlaze a je vzhledem ke své konstrukci máloflexibilní. Aby se palivo bez problémů dostalo k peletovému topení, měla by být vzdálenost mezi oběma malá.

Flexibilnější v použití jsou naproti tomu vakuové systémy sání. Přes sací turbínu senasávají pelety a přes sací potrubí se dostanou k peletovému kotli. Větší skladovacíprostory mohou mít i více sacích bodů, čímž je vždy zaručen přísun paliva i u velkéhotopného zatížení. Vakuové systémy sání mohou překlenout výrazně větší úsek a protose hodí pro použití, u kterých jsou skladovací prostor a kotel daleko od sebe.

 

Shrnutí výhod peletového topení

Kdo se rozhodne pro plně automatický peletový kotel od firmy Viessmann, využívámnoha výhod. K nim mimo jiné patří:

  • Vysoká ekologičnost díky CO2 neutrálnímu procesu spalování
  • Možnost státní dotace zařízení

 

Peletové kotle Viessmann

Kotel na pelety lze ideálně kombinovat se solární technikou. Automatické kotle na pevná paliva se vyznačují jednoduchým zacházením a nadmíru komfortním vytápěním. Automatické kotle mají prakticky všechno automatizované - od plnění peletkami až po čištění.