Moderní vytápění plynem – tak funguje kondenzační technika

Efektivní vytápění plynem díky kondenzační technice

Kondenzační technika nevyužívá pouze teplo, které vzniká při spalování jako měřitelná teplota topných plynů (tepelná hodnota), ale dodatečně i obsah jeho vodní páry (výhřevnost).
Kondenzační kotle jsou schopny téměř úplně odebrat teplo, které je obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměnit na výhřevné teplo a to využít.

Kondenzační kotle mají vysoce výkonné výměníky tepla, které spaliny před únikem do komína vychladí natolik, že vodní pára, která je v nich obsažena cíleně kondenzuje a dodatečně přenáší do topného systému uvolněné teplo z kondenzace. 

S touto technologií dosahuje plynový kondenzační kotel normovaného stupně využití až 98% (vztaženo na Hs). Vytápění plynem pomocí kondenzačního kotle tak pracuje velmi úsporně z hlediska energie což šetří jak peněženku tak životní prostředí.

Výhřevnost (Hs)
Výhřevnost (Hs) definuje množství tepla uvolněného při úplném spalování včetně vypařovacího tepla, které je obsaženo ve vodní páře topných plynů. 
Gas-Brennwert-Matrixbrenner.jpg

Plynový hořák MatriX
 

Plynový hořák MatriX představuje milník v nabídce topné techniky Viessmann. Díky použití tkaniny z ušlechtilé oceli vyniká dlouhou životností. Hořák je odolný při zvýšené tepelné zátěži.

Kondenzační kotel

Princip kondenzačního kotle spočívá v tom, že u kondenzační techniky není využíváno pouze teplo, které vzniká při spalování topného oleje nebo plynu, ale dodatečně také teplo, které u běžné topné techniky zůstává bez užitku. Kondenzační kotel odebírá téměř dokonale teplo obsažené ve spalinách a přeměňuje je dodatečně na topné teplo. Proto jsou kondenzační plynové kotle Viessmann vybaveny tepelnými výměníky Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli, které spaliny před odvodem do komína ochladí natolik, že vodní pára obsažená ve spalinách cíleně kondenzuje a uvolněné teplo dodatečně převádí do topného systému.