Kotle na odpadní teplo

Výroba vysokotlaké horké vody popř. vysokotlaké páry

Spalinové kotle využívají teplo z odpadních plynů z procesů spalování nebo z horkých
proudů odpadního vzduchu z průmyslových procesů k výrobě horké vody nebo syté páry.

Na základě hospodářských a zákonných podmínek se spalinové kotle většinou využívají v
kombinaci s plynovými turbínami a kogeneračními jednotkami. Ale i v případě průmyslových procesů využívají spalinové kotle vzhledem ke stoupajícím energetickým nákladům odpadní teplo.  Spalinové kotle Viessmann existují ve dvou různých provedeních:

Spalinové kotle bez dodatečného hořáku  

V tomto případě se k výrobě horké vody a syté páry využívají spalinové plyny / proudy odpadního vzduchu.

 Výrobník horké vody nebo páry s využitím odpadního tepla a s hořákem

V tomto případě se jedná o běžně vytápěný kotel s dodatečným využitím odpadního tepla.

Kdy se která varianta kotle využije, závisí na konkrétních podmínkách použití každého zákazníka.


Plamencový žárotrubný kotel

Plamencový žárotrubný kotel

Spalinové kotle Viessmann jsou postaveny podle principu plamencového žárotrubného kotle. Přitom se vede horký odpadní plyn svazkem trubek, kde své teplo přenáší do média voda, které je v tělese kotle. Na vstupní a výstupní spalinových kotlů jsou umístěny sběrače spalin, na kterých jsou čisticí otvory a připojená spalinová potrubí.


Kotle na odpadní teplo icons-gas-oel-25x25.png

Viessmann kotle na odpadní teplo nabízejí díky své konstrukci ty nejlepší podmínky pro splnění individuálních požadavků zákazníků v širokém spektru svého využití. Mnoho konstrukčních detailů provedení kotlů na odpadní teplo Vitomax a dlouholetá zkušenost s výstavbou velkých a průmyslových kotlů zaručují vysokou kvalitu, bezbečný provoz a dlouhou životnost.