Vyžádat bezplatné poradenství

Co je to pasivní dům? A jak u něj funguje vytápění?

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Stále častěji se v odborných i laických kruzích setkáváme s pojmy, jako je nízkoenergetický, pasivní či nulový dům. Jaký je vlastně mezi nimi rozdíl a v čem se liší od standardních staveb?

  Rozdíl mezi pasivním a standardním domem

  Jeden z nejpodstatnějších rozdílů mezi pasivním a standardním domem představuje systém vytápění. V pasivním domě nenajdete žádné radiátory, podlahové topení nebo kotel. Klasické vytápění úplně absentuje. Odkud se tedy v pasivním domě bere energie potřebná k výrobě tepla? Většina pochází ze slunce. Provoz pasivního domu si vystačí s tepelnou energií, která se v něm naakumuluje z dopadajícího slunečního svitu nebo provozu v něm. Přitápění jiným zdrojem je nutné jen během několika dní v roce v nejchladnějších měsících.

  Jak navrhnout pasivní dům?

  Jak si vlastně dovede pasivní dům vystačit jen s energií slunce a v čem se liší od standardní budovy? Podstata se skrývá v sofistikované architektuře a minimalizaci ztrát. Při projektování pasivního domu se klade hlavní  důraz na maximalizaci akumulační schopnosti:

  • Jižní strana domu je osazena velkými okny, přes která do domu může pronikat sluneční záření.  
  • Severní a západní strana má naopak jen málo prosklených ploch s malými okny.  
  Doporučeno je také vhodně volit jednotlivé místnosti:
  • V jižní části jsou umístěny obývací pokoj nebo ložnice, naopak  
  • v severní části se nacházejí místnosti vyžadující minimum světla (spíž, toaleta, technická místnost ...).

  Při polohování stavby se musí  přihlížet i k terénnímu omezení. Jižní strana nesmí být stíněna budovami, vegetací nebo terénem. Samozřejmostí je  dokonalá izolace stěn, podlahy i stropu. Tloušťka izolace se pohybuje až kolem 40 cm.

  Jak větrat v pasivním domě?

  Jedním z posuzovaných kritérií pasivních domů je  těsnost. Vzduch může unikat jen v minimální míře. Jak je tedy zajištěn přísun čerstvého vzduchu? V budově jsou instalovány rozvody, kterými je zajištěno kontrolované větrání. Vypouštění teplého vzduchu z domu do okolí a zpětné čerpání studeného je však luxus, který si u pasivních domů nemůžeme dovolit. Problém je řešen  pomocí rekuperace. Rekuperační výměník zajišťuje, že vzduch  odváděný z domu předává teplo čerstvému vzduchu  nasávanému z okolí. Do domu je takto zajištěn nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu při minimalizaci tepelných ztrát spojených s větráním.

  Jak topit v nejchladnějších dnech roku?

  A jak je pasivní dům přitápěn v nejchladnějších dnech v roce, kdy už energie naakumulovaná ze slunečního záření nepostačuje? Přitápění se může provádět například  pomocí elektrické spirály, která dohřívá rekuperovaný vzduch.

  Populárním řešením jsou i tepelná čerpadla. Častým problémem pasivních domů je příprava teplé užitkové vody. I když nároky na vytápění jsou minimální, teplou vodu je nutné stále zajišťovat pomocí běžných zdrojů. Tepelné  čerpadlo může při běžném provozu zajišťovat přípravu vody a v případě potřeby lze jím dům přitápět. Podobným způsobem lze využívat sluneční kolektory nebo fotovoltaiku.

  Opatrně s biomasou

  Častým řešením je i spalování biomasy. Pelety, štěpka nebo palivové dřevo se použijí na dohřívání domu v nejchladnějších měsících. V tomto případě je však třeba brát ohled na možnost přehřívání domu. Dokonalá izolace nedovolí teplu unikat do okolí a při otevřeném ohni by se snadno mohlo stát, že se dům přehřeje. Proto se nedoporučuje používat krb, ale spíše kamna, které lze snadněji regulovat. Dalším problémem při použití krbu by byly výrazné tepelné mosty, které by nepříznivě ovlivnily rovnoměrné šíření tepla.

  Opatření, kterým se nevyhneme   

  Pasivní domy představují bydlení budoucnosti. Investiční náklady při dnešních cenách převyšují ceny standardních domů. Už dnes platná legislativa však vyžaduje, aby všechny nové budovy  od roku 2020 splňovaly přísná energetická kritéria, a tím se už pasivní architektuře nevyhneme. Daná opatření však mají své opodstatnění, a pokud chceme zbrzdit klimatické změny, které lidstvo způsobuje, naše každodenní bydlení a výroba energií s ním spojená musí splňovat nejpřísnější ekologická kritéria. Pokud se chystáte stavět či rekonstruovat, určitě zvažte možnost vytápění či ohřevu teplé užitkové vody pomocí systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.

    Kotle na biomasu,  solární kolektory,  fotovoltaické panely  či  tepelná čerpadla  vám mohou přinést nejen ekonomický užitek v podobě nižších plateb za energie, ale také přispívají ke zdravějšímu životnímu prostředí.

  Užitečné odkazy