Vyžádat bezplatné poradenství

Podlahové vytápění nebo radiátory

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Každý vytápěcí systém lze jako celek rozdělit do dvou částí – zdroj tepla (plynové kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory, a další možnosti) a systém rozvodu tepla.

V minulosti se většinou používaly na rozvod tepla radiátory. Dnes se vedle klasických radiátorových systémů tlačí do popředí podlahové topení nebo-li vytápění. Dlouho se vedly diskuse na téma výhod a nevýhod podlahového topení versus radiátorového systému. Koncový uživatel byl však často konfrontován s doporučeními založenými na dohadech a nepřesných výkladech.

V dnešní době však již máme dostatečné zkušenosti k tomu, abychom dovedli přesně porovnat výhody a nevýhody podlahového topení s radiátory a koncový uživatel tak přesně ví, co může od jednoho nebo druhého systému očekávat.

Rozdíl v principu šíření tepla

Z hlediska šíření tepla pracují oba systémy na mírně odlišném principu. Jelikož radiátory mají menší teplosměnnou plochu, k dosažení požadovaného tepelného výkonu musí pracovat s vyššími teplotami vody (nad 60–80 °C). Teplo je tedy koncentrováno do malého objemu vzduchu kolem radiátoru. Přehřátý vzduch v okolí radiátoru má odlišnou hustotu oproti vzduchu ve zbytku místnosti. Tento rozdíl hustot způsobuje proudění vzduchu. Šíření tepla z radiátorů do místnosti tedy nastává konvektivně, tj. prouděním. Proudění vzduchu je doprovázeno vířením prachu, které může způsobovat problémy lidem s respiračními onemocněními nebo vyvolávat alergické reakce. Soustředění tepla v okolí radiátorů dále způsobuje nerovnoměrné vyhřívání místností. Okolí radiátoru je přehřáté, zatímco protilehlý kout může být výrazně podchlazený.

Podlahové topení pracuje s větší teplosměnnou plochou a nižšími teplotami (běžně i pod 40 °C), které jsou dobře kombinovatelné např. s tepelným čerpadlem nebo kondenzačním kotlem. Teplo není šířeno prouděním, ale sáláním (zářením). Rovnoměrné rozložení rozvodů v podlaze zajišťuje téměř stejnou teplotu v celé místnosti bez zón s vysokými a nízkými teplotami. Vzduch při tomto řešení rozvodu tepla neproudí, a tedy nenastává problém s vířením prachu.

Ekonomické hledisko

Samozřejmostí při výběru jakéhokoliv energetického systému je ekonomické a finanční hledisko. V dnešní době jsou rozdíly mezi investičními náklady na tradiční radiátorový systém a na podlahové vytápění zanedbatelné. Ve prospěch podlahového topení však mluví vyšší efektivita a nižší provozní náklady, z čehož vyplývá kratší doba návratnosti investice.Zapojení a instalace podlahového topení není o mnoho náročnější, než instalace radiátorů. 

Nevýhodou podlahového topení mohou být případné poruchy. Přestože po dlouhodobých zkušenostech k poruchám na podlahovém topení dochází velmi zřídka, porucha se může vyskytnout. Následná oprava je oproti radiátorovému systému složitější, neboť k podlahovému topení je mnohem obtížnější přístup.

Estetické a stavební hledisko

Hlavní výhodou podlahového topení je, že takříkajíc „nezabírá místo“. Při rozmisťování nábytku v místnostech s osazenými nástěnnými radiátory jsme značně limitováni, což se nám u podlahového topení stát nemůže. Je však nutné myslet na to, že ačkoliv se u podlahového topení používá podlahová krytina na to speciálně určená, nábytek by měl být od podlahy odizolován, neboť hlavně dřevěný nábytek může při působení tepla stále „pracovat“, což by mohlo vést k jeho poškození.   

Sumarizace doporučení

Takže co je lepší, podlahové topení nebo radiátory? Ačkoliv se může na první pohled zdát, že podlahové topení má řadu výhod oproti klasickým radiátorům, nelze obecně prohlásit jeden systém za lepší a druhý za horší. Oba systémy jsou v určitých situacích výhodné a v jiných případech zase ne.

Pokud uvažujete o stavbě nového rodinného domu, který bude trvale obydlen, jako výhodnější volba se jeví podlahové topení, které v kombinaci s dobrou izolací domu a ekologickým zdrojem tepla (např. tepelné čerpadlo) může zaručit výrazné snížení energetických nároků. Podlahové topení je vhodné pro dlouhý, rovnoměrný a plynulý provoz.

Naopak, pokud potřebujete systém vytápění, který bude pružně reagovat na změny teploty, měli byste uvažovat o radiátorech, jelikož jakákoliv regulace podlahového topení se projeví v delším čase, zatímco změnu požadované teploty u radiátorů pocítíte ihned. Radiátory se tedy jeví jako lepší pro chaty a chalupy.

Často je používána i kombinace podlahového topení a radiátorů. Především v koupelně se vyplatí k podlahovému topení přidat i žebříkové radiátory.

Užitečné odkazy