Vyžádat bezplatné poradenství

Typy radiátorů: Žebříkový, litinový, panelový a další

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

Poznáte rozdíly mezi různými topnými tělesy? Porovnejte výhody a nevýhody žebříkových radiátorů, litinových nebo panelových radiátorů i ostatních topných těles. Úkolem topného tělesa je v co nejvyšší míře předat teplo do vytápěného prostoru. V závislosti na typu topení rozlišujeme několik topných těles.

Ve velkých prostorech, nejčastěji  v průmyslovém odvětví, se běžně využívají  teplovzdušné konvektory nebo sálavé stropní zářiče, které jsou vhodné do vysokých místností.  V domácnostech  či jiných obytných a kancelářských prostorech se využívají odlišné typy vytápění. Nejčastěji  volíme mezi podlahovým vytápěním  a vytápěním pomocí kompaktních topných těles. U podlahového topení je celý topný okruh umístěný pod podlahou a na výběr zůstává jen samotný způsob ohřevu, který  může být elektrický nebo teplovodní. U elektrického systému se elektřina transformuje na teplo přímo v podlaze, na rozdíl od teplovodního systému. Během tohoto systému se teplo získává nejčastěji v kotli a dále se přes teplonosné medium předává přes podlahu do okolí.

  

  Litinové radiátory

  Při radiátorovém vytápění máme na výběr z množství typů topných těles. Kdysi velmi rozšířené, avšak dnes už na ústupu jsou litinové radiátory. Jejich hlavní výhodou je  dlouhá, prakticky neomezená životnost. Mají  dobré akumulační vlastnosti  a díky samostatně odmontovatelným žebrům je lze  přizpůsobit na požadovanou délku. Mezi nevýhody patří jejich váha, kterou je třeba zohlednit při manipulaci a instalaci. Dále také investiční náklady. Ty jsou v porovnání s panelovými radiátory vyšší.

  Panelové radiátory

  Dalším typem topných těles teplovodního tepelného systému jsou panelové (deskové) radiátory. Mezi jejich výhody patří  rychlé dosažení nastavené teploty  a tím tedy rychlejší předání tepla do okolí. Další výhodou je  lehká manipulace a jednodušší instalace. Panelové radiátory mají v porovnání s litinovými mnohem nižší hmotnost.  Nižší je i cena  samotných radiátorů. K nevýhodám patří rychlejší vychladnutí po zavření zdroje tepla. Trh dnes nabízí velké množství variant panelových radiátorů, ze kterých lze vybrat požadovanou délku, výšku, šířku radiátoru či počet samotných panelů.

  Žebříkové radiátory

  Koupelnová topná tělesa, známá jako žebříkové radiátory, patří do samostatné kategorie. Tvarově jsou  orientované na výšku, aby v  koupelnách zabírali co nejméně prostoru  a zároveň poskytli  dostatečný tepelný výkon. Jejich žebříkovitý tvar umožňuje pohodlné věšení a sušení ručníků nebo prádla. Jako zdroj tepla může být použita topná voda z kotle, ale existují i typy vyhřívané elektrickou energií.

  Plynová topná tělesa

  Pro svůj jednoduchý provoz a ovládání byla v minulosti velmi oblíbená plynová topná tělesa. Dnes už se nejčastěji využívají jen  při rekonstrukcích starších objektů, ve kterých jsou tato stará topná tělesa vyměněná za nová, modernější, a opatřená bezpečnostními prvky. Výhodou těchto těles je, že ke svému provozu  nepotřebují připojení do elektrické sítě  a taktéž  nejsou připojena na vodní topný systém, navíc se jejich  výkon snadno reguluje. Mezi nevýhody však patří nutnost připojení každého topného tělesa na plynový rozvod a také požadavek připojení kouřovodu umístěného kolmo přes stěnu ke každému tělesu.

  Vytápění pomocí sálavých těles

  Nejnovějším typem vytápění je vytápění pomocí sálavých těles. Sálavé vytápění neohřívá okolní vzduch, ale pomocí infračerveného záření  ohřívá přímo osoby, tuhá tělesa nebo stavební konstrukce. Nevzniká tak víření a nevysušuje se vzduchu v místnosti. Vytápění umožňuje jednoduchou, rychlou regulaci a tím i  šetří náklady za energie. Jejich umístění je vhodné na stropy, ale i na boční stěny místností. Aktuální nevýhodou jsou zatím vysoké investiční náklady.

  Přenosná topná zařízení

  Samostatnou kategorii tvoří přenosná topná tělesa. Nejčastěji je využíváme jako  doplňkový zdroj tepla, případně jako hlavní zdroj tepla v prostorách, kde není nainstalované žádné topné těleso. Lze je také využít při potřebě vytápění mimo topnou sezonu. Nejpočetnější skupinu tvoří  elektrická topná tělesa, menší skupinou jsou  tělesa vyhřívaná pomocí propan-butanu. Mezi elektrická topná tělesa nejčastěji patří teplovzdušné ventilátory, elektrické konvektory, infračervené zářiče či olejové radiátory. Do skupiny plynových topných těles řadíme teplovzdušné turbíny a infračervené zářiče. Obě kategorie  nabízí přibližně stejné výkonové parametry, avšak plynové teplovzdušné turbíny je možné používat i pro větší objekty, například při vytápění průmyslových hal apod.

  Pokud hledáte do své domácnosti něco speciálního, určitě stojí za pozornost  designové radiátory. Na jejich výrobu se používají  materiály jako sklo, ocel, hliník, ale i litina a jejich vzájemné kombinace. Při výrobě se fantazii meze nekladou, a tak je možné zvolit jakýkoliv tvar, barevnou kombinaci nebo materiál. Patří mezi cenově nejdražší topná tělesa. Koupí však nezískáte jen radiátor, ale i hodnotné umělecké dílo.

  Užitečné odkazy