Vyžádat bezplatné poradenství

Jak a podle čeho vybrat elektrokotel

Vyžádejte si bezplatné poradenství

U elektrických kotlů často panují předsudky, že jsou na vytápění zbytečně drahé. To je zčásti pravda, ale mají i značné množství výhod a své uplatnění najdou v mnoha situacích. Poradíme vám, jakých parametrů a funkcí si při výběru elektrického kotle všímat, kam se hodí a kdy naopak sáhnout po jiném druhu kotle nebo topného zdroje.

Vysoká bezpečnost, nulové emise

Na rozdíl od jiných kotlů vzniká teplo v elektrickém kotli pomocí elektrických topných těles, které přímo ohřívají topnou vodu. V elektrickém kotli tedy nic nehoří, jeho provoz je nejbezpečnější a také nejekologičtější ze všech jiných druhů kotlů (samozřejmě v případě, že je ekologický i zdroj elektřiny). Jejich účinnost je více než 99 %, je tedy vyšší než u kotlů na tuhá paliva. Lépe je na tom pouze plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo

Jelikož elektrické kotle řadíme mezi bezemisní, je velmi málo pravděpodobné, že jejich prodej a používání budou v budoucnosti omezeny tak, jako je tomu v současnosti u kotlů některých horších emisních tříd. Jsou tedy dobrou investicí i do budoucna. 

Na provoz elektrických kotlů nepotřebujete žádný komín, plynovou přípojku ani sklad paliva. Tím odpadá i čištění, prohlídky nebo revize komína a plynové přípojky. Instalace elektrokotle je tedy velmi jednoduchá. Na místo instalace stačí přivést dostatečně dimenzovaný přívodní kabel ze samostatně jištěného okruhu elektrické rozvodné skříňky objektu.

Jedinou komplikací může být případná předělávka již existující elektrické přípojky kvůli většímu odběru proudu. Instalace otopné soustavy je pak stejná jako u jiných kotlů, elektrické kotle pracují dobře s radiátory i s teplovodním podlahovým vytápěním

Obrovskou výhodou elektrokotlů jsou kompaktní rozměry (nepočítáme-li případnou akumulační nádrž). Například 24 kW kotel může mít rozměry pouze 70 × 31 × 23 cm a vážit pouze 20 kg. Dokážete ho tak jednoduše ukrýt do malé koupelny, kuchyně, pod schody nebo kamkoliv, kde nebude překážet.

Elektrický kotel není pro každého

Vytápění elektrokotlem se vyznačuje nízkou cenou za realizaci. Pro ilustraci, elektrický kotel Viessmann Vitotron 100 seženete od 22 000 Kč, plynový kondenzační kotel s podobnou výbavou a funkcemi stojí o pár tisíc Kč více. V případě plynu si však musíte připočítat náklady na realizaci komína, přípojky a také na jejich prohlídky a revize.

Než začnete uvažovat nad tím, jak a podle čeho vybrat elektrokotel, zvažte jeho vysoké náklady na vytápění. Například vytápění domu (bez ohřevu teplé vody) s plochou 150 m2 a tepelnými ztrátami 7 kW, obývaného čtyřčlennou rodinou vás může stát ročně i 35 000 Kč, zatímco u plynového kondenzačního kotle je to cca 14 000 Kč. Jak vidíte, elektrokotle vyžadují nízkou vstupní investici, vytápění s nimi však může být opravdu nákladné. Nevyplácí se tedy ve špatně zateplených nebo rozlehlých objektech, ale spíše v těchto případech: 

Nízkoenergetický nebo pasivní dům – jelikož má nízké tepelné ztráty, účet za elektřinu na jeho vytápění nebude závratný. V tomto případě má tedy smysl uvažovat o co nejnižší vstupní investici v podobě elektrického kotle nebo elektrického podlahového vytápění.

Malý byt – ve většině moderních bytových domů chybí plynová přípojka i možnost instalace komína. Na druhé straně jsou dobře zateplené s nízkými tepelnými ztrátami. I v těchto případech je elektřina dobrá volba, protože vytápění pár desítek metrů čtverečních nezruinuje vaši peněženku.

Chata nebo objekt, který není trvale obydlen – investovat statisíce Kč do vytápění v objektech, které používáte dohromady několik měsíců za rok, je ekonomický nesmysl. I v tomto případě vyhrává elektřina. U delších pobytů je elektrokotel rozumnější volbou než například teplovzdušné ventilátory. Ty vytápějí nerovnoměrně, zbytečně víří prach a zvyšují riziko požáru, protože pracují s vysokou teplotou. Elektrokotel dokáže objekt i temperovat na nízkou plusovou teplotu a ochránit ho tak před zamrznutím.

Jednu dodatečnou výhodu však oproti plynovému kotli, ale má a to je nastavení výhodnější sazby za ostatní spotřeby elektrické energie (praní, žehlení, apod.).

Využití energie ze slunce – elektrokotel dokáže spolupracovat se solárními kolektory zejména v obdobích, kdy ztrácejí účinnost. Dokáže také využít elektřinu zdarma z fotovoltaických panelů.

Jako sekundární topný zdroj – v případě, že už máte nainstalované radiátory či teplovodní vytápění a hlavní zdroj vytápění, můžete soustavu při malé investici doplnit o elektrokotel. Ten může v případě potřeby sloužit jako doplňkový topný zdroj, například při výpadku dodávky tuhého paliva nebo za sníženého výkonu tepelného čerpadla v tuhých mrazech. 

Volbu výkonu přenechte odborníkovi

Výpočet potřebného výkonu kotle není jednoduchý a zahrnuje například podlahovou plochu objektu, výšku stropů, kvalitu izolace, oken, klimatické podmínky atd. Vzhledem k jeho složitosti se jím nyní nebudeme zabývat, měli byste ho přenechat projektantovi otopné soustavy nebo topenáři. Předejdete tím situaci, že by kotel v zimě nestíhal vytápět, případně by byl naopak příliš předimenzován, což by zbytečně zvýšilo náklady na jeho pořízení a vytápění. 

Elektrické kotle se vyrábějí ve výkonech 4–60 kW. Některé mají fixní výkon, ale setkáte se i s univerzálními modely, které umožňují nastavit maximální výkon kotle dle požadavků otopné soustavy nebo kapacity elektrické přípojky. To je například případ kotle Viessmann Vitotron 100, jehož výkon nastavuje technik při samotné instalaci, a to v rozsahu 8–24 kW.

Zapamatujte si:

Většina elektrických kotlů potřebuje třífázové 400 V napájení, výjimkou jsou pouze nejméně výkonné modely. Třífázová přípojka je sice běžnou součástí rodinných domů, není však všude samozřejmostí.

Jednou z výhod elektrických kotlů je i snadná regulace a možnost modulace výkonu. To znamená, že kotel může v případě potřeby běžet na nižší než maximální výkon, nemusí se tedy neustále vypínat a zapínat, což by snižovalo životnost jednotlivých součástek. Tato funkce je důležitá pro využití tzv. ekvitermní regulace. 

Akumulační zásobník vám pomůže ušetřit

Elektrické kotle bychom mohli rozdělit na tzv. přímotopné a ty, které mají vestavěný nebo připojený akumulační zásobník na otopnou vodu. Ten je nezbytný, pokud chcete využít nižší sazbu elektrické energie (například v noci a o víkendech) a výrazně snížit náklady na vytápění. Zároveň pomáhá zabraňovat teplotním výkyvům a hydraulicky vyvážit topné okruhy. 

Pro využití nízkého tarifu jsou některé kotle vybaveny i vstupem pro tzv. HDO signál (hromadné dálkové ovládání). Pomocí tohoto signálu z rozvodné sítě kotel ví, že dodavatel dodává elektřinu za nižší sazbu a může vytápět levněji. 

Kotle jsou běžně používané také k ohřevu teplé užitkové vody. Tuto funkci však nemusí podporovat každý model elektrokotle.

Další funkce elektrokotlů

Moderní elektrický kotel by měl podporovat ekvitermní regulaci. U ní bere kromě teploty v interiéru do úvahy i teplotu v exteriéru – získává ji z venkovního senzoru na fasádě budovy. Kotel pak zbytečně nezvyšuje teplotu otopné vody více, než je nutné vzhledem k venkovní teplotě, čímž šetří elektřinu. 

Kromě spolupráce s akumulačním zásobníkem by měl kotel spolupracovat také s dalšími topnými zdroji. Můžete ho tak využít jako podpůrný zdroj tepla k tepelnému čerpadlu, kotli na tuhá paliva či krbu. Ne každý model to však dokáže, některé vyžadují doplnění o další řídicí moduly. 

Samozřejmostí by měly být i bezpečnostní funkce, jako je ochrana proti přehřátí, automatická diagnostika poruch či LCD displej, který zobrazí aktuální provozní stavy. 

Před koupí elektrického kotle nezapomeňte na:

  • Dostatečně silnou přípojku – pro vytápění elektrokotlem obvykle nestačí běžný jistič 3 × 25 A a jeho hodnotu je třeba navýšit. Pro využití levnější elektřiny s nízkou sazbou potřebujete mít namontovaný dvousazbový elektroměr s modulem HDO a sazbu mít dohodnutou s dodavatelem. S tím jsou spojeny i případné náklady na předělávku elektrické přípojky. 
  • Elektroinstalaci ve 100% stavu – elektrický kotel je velmi silný spotřebič, který prověří kvalitu vaší elektroinstalace. Měli byste ji mít tedy v dobrém stavu a zkontrolovanou revizním technikem. 
  • Připravený přívod elektřiny – na místě instalace kotle musí být připraven samostatný přívod elektřiny z rozvodné skříňky domu, a to dostatečně dimenzovaným kabelem a vhodně zvoleným jištěním vzhledem k příkonu kotle. Elektrokotel nepřipojujte do běžné 230 V zásuvky, ta by takovou zátěž nezvládla.
  • Dobré zaizolování stavby – vytápění elektřinou je nákladné, nehodí se proto do špatně zaizolovaných objektů s velkými tepelnými ztrátami. Ty by spotřebu elektřiny zbytečně navyšovaly a vaši peněženku provětraly více, než je nutné.
Užitečné odkazy