Vitoplex 100-LS – Kompaktní parní generátor


Využijte těchto výhod

  • Kompaktní forma
  • V průběhu mnoha let již tisícekrát nasazen
  • Vysoká účinnost
  • Rozsáhlé, sladěné příslušenství
  • Pochozí kryt kotle usnadňuje montáž a údržbu


Ideální pro nízký tlak páry

Parní generátor Vitoplex 100-LS je kompaktní třítahový kotel sloužící k tvorbě nízkotlaké páry. Jeho výkon je 0,26–2,2 t/h.

Kotel je konstruován pro přetlak 1 bar; provozní tlak je možné dle potřeby snížit na 0,5 bar.

Vitoplex 100-LS dobře využívá nízký tlak páry. Je vhodný především pro využití v hortikultuře a čistírnách.


Přívětivé chování při náhlých výkyvech zatížení

Důmyslné konstrukční elementy zabraňují vzniku zbytkové vlhkosti v páře i při náhlém a velkém odběru páry. Díky tomu je uživateli k dispozici nepřetržitá zásoba kvalitní páry.

Produktový řez

Přehled

Parní výkon (t/h)
0,26 - 2,2 t/h
Stupeň účinnosti kotle
91 %, při použití ekonomizéru až 95 %
Přípustný provozní tlak
0,5 (1) bar
Palivo
icon-oel.png icon-gas.png
Olej / plyn
Oblast použití
icon-gewerbe.png
podnikání, novostavba a modernizace
Regulační technika
Skříňový rozvod Vitocontrol
Další charakteristiky
Svým velmi malým zatížením materiálu díky vratné komoře spalin ve spojení s třítahovou konstrukcí zůstává tento kotel i pod přísnými emisními hodnotami. Třítahový parní kotel na olej/plyn s provozním tlakem do 1 baru odpovídá veškerým požadavkům směrnice o tlakový zařízeních 97/23/EG. Vitoplex 100-LS splňuje svým rozsahem výkonu veškeré požadavky klimatizační a vytápěcí techniky zahradnických a podnikatelských provozů, stejně jako např. prádelen, když je zapotřebí nízký tlak páry.
Vitoplex-100-LS-Schnitt.png