Viessmann je Váš poskytovatel systémů pro veškeré oblasti použití

Skupina Viessmann je předním mezinárodním výrobcem topných, průmyslových a chladicích systémů. Kompletní nabídka firmy Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy a výkony od 1,5 do 120.000 kW pro veškeré oblasti použití a veškeré energetické nosiče.

Komplettangebot.jpg

Topné systémy

Aby mohla být na tepelném trhu odstraněna modernizační zácpa, potřebujeme mít veškeré k dispozici stojící technologické spektrum. Jaký systém co nejúčelněji použít závisí na konkrétním případu – na potřebném výkonu, na tepelných nosičích, které jsou k dispozici a v konečném důsledku také na individuálních požadavcích provozovatele zařízení.

 

Brennwerttechnik_605x341.jpg

Plyn a olej: vysoký potenciál úspory a "zelená perspektiva"

Přibližně 65 procent topných zařízení v České republice se provozuje na plyn a olej. To znamená: Fosilní energetické nosiče budou hrát ještě dlouhou dobu důležitou roli. Omezený dosah a spolu se spalováním oleje nebo plynu vznikající CO2 emise vyžadují nejenom co možná nejúspornější zacházení s těmito přírodními zdroji, ale také "zelenou perspektivu" ve formě vyšších biogenních podílů. Svým vysokým potenciálem úspory a nízkými celkovými investičními náklady se nabízí kondenzační technika jako nejhospodárnější řešení. Použitím moderního, efektivního kotle na olej nebo plyn může být spotřeba oproti zastaralému topnému zařízení snížena až o 30 procent.


Stirling-Motor_605x341.jpg

Mimořádně efektivní kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla je efektivní technologií s mimořádně velkým potenciálem, neboť teplo vznikající při výrobě elektrické energie se smysluplně využije. Oproti běžné oddělené výrobě elektrické energie a tepla (elektrická energie z centrální elektrárny, teplo z vytápěcí centrály popř. z kotelny) redukují plynem poháněné kogenerační systémy primární spotřebu energie přibližně o třetinu a CP2 emise o více než 50 procent.

Důležitým předpokladem pro hospodárný provoz kogeneračních systémů je co možná nejdelší doba provozu. Z tohoto důvodu byly do teď blokové tepelné elektrárny využívány v objektech s vysokou, celoroční spotřebou elektrické energie a tepla na příklad v nemocnicích, podnikatelských nebo průmyslových subjektech.

Pro použití v novostavbách rodinných domů nebo dvojdomků stejně jako pro sanované stávající budovy s nízkou spotřebou tepla se nabízí systém na základě technologie palivových článků. Při modernizaci rodinných domů a dvojdomků s vyšší spotřebou tepla pracují mikrokogenerační systémy mimořádně hospodárně se stirlingovým motorem.


Pellets_605x341.jpg

Biomasa: CO2 neutrální, komfortní teplo

Se 70 procenty nejvyšší podíl na obnovitelných energiích má biomasa a to z dobrého důvodu: štípané dřevo a pelety nemusejí být například importovány, jsou k dispozici celoročně, dají se lehce skladovat a spalují se CO2 neutrálně. Moderní kotle na biomasu se hodí nejen ke komfortnímu centrálnímu vytápění budov a k ohřevu teplé pitné vody, ale také pro použití v průmyslu a podnikání spočívající ve výrobní činnosti. Co se týká komfortu a pohodlnosti regulace odpovídají tyto zdroje tepla zhruba vytápěcímu systému na olej/plyn.


Druck

Teplo ze vzduchu a země: zdarma a šetrné k životnímu prostředí

Svými převyšujícími funkčními vlastnostmi se nabízí tepelná čerpadla nejen pro modernizace obytných budov, ale také pro podnikatelské použití. Mimo tepla z okolního vzduchu, země nebo systému zásobníku ledu může být využito jako zdroje energie tepla z průmyslových procesů. Ve srovnání nízké provozní náklady, aspekty ochrany životního prostředí stejně jako nezávislost na oleji a plynu hovoří pro použití této osvědčené technologie. Mimořádně inovativní řešení jsou hybridní systémy s integrovaným modulem tepelného čerpadla, které se mohou použít místo zastaralého olejového nebo plynového kotle. To platí i pro plynové adsorpční topné zařízení, které se jako kombinace kondenzačního kotle a adsorpčního tepelného čerpadla provozovaného na plyn vyznačují oproti běžné topné technice přibližně o 40 procent nižší spotřebou paliva.


Waerme von der Sonne 06-2013_D.indd

Sluneční energie ideální doplnění

Termické solární zařízení pro přípravu teplé vody nebo jako podpora vytápění se vyplatí i ve spojení s konvečním tepelným čerpadlem nebo kondenzačním kotlem. Tímto způsobem může probíhat v létě ohřev vody výhradně pomocí sluneční energie. Jako podpora vytápění může solární zařízení za rok ušetřit více jak 30 procent nákladů na palivo. Pomocí fotovoltaických systémů může být sluneční energie přeměněna na elektrickou energii – pro dodání do distribuční sítě stejně jako pro vlastní spotřebu, to znamená k uložení nebo například pro provoz tepelného čerpadla.

Komplettangebot_Industriesysteme.jpg

Průmyslové systémy

Efektivní energetické systémy a zařízení pro průmyslové použití významně přispívají ke snížení provozních nákladů a emisí škodlivých látek a vytváří tím konkurenční výhody. Viessmann nabízí komplexní systémová řešení ekonomické dodávky páry – 120 tun za hodinu, tepla – 120 MW, chlazení – 2 MW a elektřiny – 50 MW. K tomu mohou být využity všechny zdroje energie – fosilní paliva, biomasa a odpadní teplo, stejně jako teplo ze země nebo venkovního vzduchu nebo odpadní teplo z průmyslových procesů.

Viessmann vyvíjí a implementuje holistické energetické koncepce založených na vyhodnocení celého systému z perspektivy výroby energie, struktury dodávek a spotřeby. Analýza všech procesů je základem pro určení potenciálu a koordinaci všech komponent systému. Rozsáhlé služby od naplánování uvedení do provozu až po servis tvoří kompletní nabídku.

Chladicí systémy

Firma Viessmann nabízí inovativní řešení chlazení jako chladicí a mrazící zařízení s centrálním chlazením a v provedení připraveném pro zapojení, lamelové produkty, sloučená zařízení, teplotou řízené chladicí prostory, chladicí buňky a agregáty stejně jako příslušenství a služby týkající se montáže a údržby. Díky rozsáhlé síti partnerů může firma Viessman nabízet kompletní chladicí řešení. Zákazníci mají centrální kontaktní osobu pro prodej, marketing a servis. Výrobní závody v Německu a Finsku disponují dlouholetým know-how v oblasti chladicí techniky. Ze spojení těchto kompetencí profitují především zákazníci, kteří od jediného dodavatele obdrží kompletní řešení chlazení.

Kuehlzellen.jpg

Kuehlmoebel.jpg

Jedinečné maloobchodní koncepty

Řešení chlazení firmy Viessmann odpovídají veškerým podnikatelským nárokům. Nejvyšší prioritou je přitom flexibilní splnění veškerých požadavků zákazníků. Veškerá řešení chlazení budou přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníků, aby se jejich trh odlišil od konkurence jedinečnými koncepty a novými možnostmi vzorů.