Správné důvody pro modernizaci topení a využití efektivní olejové kondenzační techniky

Jen v Německu je stále v provozu kolem dvou milionů topných zařízení, která jsou starší 25 let. Jejich provozovatelé si často vůbec neuvědomují, kolik peněz promrhají kvůli energii, která se spaluje bez účinku a jako nevyužité teplo uniká komínem. Kromě toho zatěžují tato stará zařízení ovzduší množstvím zbytečně vyloučeného CO2, čímž se podílejí na globálním oteplování.

Včasnou výměnou těchto zařízení za vysoce účinné kondenzační kotle v kombinaci se solární technikou by mohli koncoví uživatelé ušetřit až 35 % energie. Z matematického hlediska by to bylo deset procent celkové spotřeby energie v Německu při současném snížení emisí CO2 o 54 milionů tun ročně.

Podpora vytápění prostřednictvím solární energie

Bezplatná energie ze slunce se pro podporu vytápění a ohřev pitné vody využívá stále ještě příliš málo. Pokud tedy právě modernizujete topení, měli byste zvážit kombinaci se solárním zařízením. Z veřejných dotací lze často na tato zařízení získat příspěvky. Investice se díky vysoké úspoře energie s ohledem na parametry topné soustavy vrátí již po několika málo letech.

Brennwerttechnik.png

Efektivní využití zdrojů pomocí kondenzační techniky

Kondenzační technika využívá nejen teplo, které vzniká při spalování topného oleje, ale také teplo obsažené ve spalinách, které u běžných kotlů uniká nevyužité komínem.

Kondenzační kotle téměř úplně odebírají teplo obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměňují na výhřevné teplo. K tomuto účelu jsou kondenzační kotle Viessmann vybaveny výměníky tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli, které spaliny před odvodem do komína natolik ochladí, že vodní pára v nich obsažená cíleně kondenzuje a uvolněné teplo se dodatečně přenáší do topného systému.

S touto technologií dosahují kondenzační kotle normovaného stupně využití až 98 % a pracují tak mimořádně úsporně. Princip této funkce nešetří pouze cennou energii, ale chrání i životní prostředí tím, že výrazně snižuje emise CO2.


Doplnění olejového kondenzačního vytápění o solární techniku

Zvláštností olejového kondenzačního kotle je i možnost jeho kombinování. Ekonomicky a ekologicky vhodná kombinace je ta se solární technikou. Energie slunce, která je zdarma, se stále ještě velmi málo využítá k podpoře vytápění a ohřevu pitné vody. Právě při modernizaci topení nebo výměně kotle by měli majitelé domů uvažovat o kombinaci se solárním systémem.

Pomocí solární techniky lze tuto energii využít k podpoře vytápění nebo přípravě teplé vody. To je velmi úsporné, protože olejový kondenzační kotel nemusí být některé dny vůbec v provozu. A protože se spaluje méně oleje, majitelům zařízení se díky této kombinaci uleví a budou o něco méně závislí nasvých dodavatelích paliva.

Kombinace olejového kondenzačního kotle a solárního systému přichází v úvahu především při modernizaci topení nebo výměně kotle. Oproti předpokladu mnoha spotřebitelů lze toto hybridní topení použít nejen ve starém objektu, ale i v novostavbě.

Z technického hlediska představují olejové kotle Viessmann nejnovější stav techniky. I v záležitosti rozmanitosti výkonů pokrývají velký rozsah a jsou nejlépe připraveny pro použití v rodinných, dvougeneračních a malých bytových domech. 

Olejovou kondenzační techniku lze optimálně kombinovat se solární technologií.

Energie slunce, která je zdarma, se stále ještě velmi málo využívá k podpoře vytápění a ohřevu pitné vody.

Právě při modernizaci topení a výměně kotle byste měli uvažovat o kombinaci se solárním systémem.