Jak odvzdušnit topení?

Jakmile se venku ochladí, na řadu přicházejí radiátory. Často se pak ozývají z radiátoru hned po jeho zapnutí nepříjemné a částečně hlučné zvuky připomínající proudění či šplouchání. Uvedené zvukové projevy způsobuje vzduch v radiátorech.

Existují jasné indicie a důvody, proč tomu tak je, např. když není topení ještě pořádně teplé a radiátory tak zůstávají zcela nebo částečně studené. Správným opatřením je: odvzdušnění topení. Vysvětlíme vám nyní, jak je to snadné.

Klíč na odvzdušňování topení

Odvzdušnění topení – co k tomu potřebujete
 

  • sklenici, hrnek nebo pohárek
  • utěrku nebo hadr
  • Odvzdušňovací klíč pro radiátory, který zakoupíte cenově výhodně u Vašeho topenáře nebo v jakémkoliv železářství.

Ještě před zahájením odvzdušňování otočte topné zařízení na nejvyšší stupeň. Jste-li majitelem domu, vypněte oběhové čerpadlo, pokud je to možné. Nyní počkejte asi 30 minut tak, aby se všechny vzduchové bubliny v radiátorech akumulovaly.

Čtěte také: Podlahové vytápění nebo radiátory?

Odvzdušnění radiátorů

1. Položte hadr pod radiátor tak, aby se v něm zachytila voda unikající z ventilu. Nebo hadr přímo kolem ventilu omotejte.

2. Nyní nasaďte klíč a podržte připravenou nádobu pod ventilem. Pomocí klíče pomalu uvolněte ventil, ale ne úplně. Většinou stačí jen půl otáčky či méně a uslyšíte syčení. POZOR: unikající vzduch může být horký, udržujte bezpečnou vzdálenost.

3. Jakmile je syčení tišší a nakonec se zastaví úplně, začne unikat voda. Nyní je radiátor odvzdušněný a můžete ventil uzavřít.

Pokud jste odstavili oběhové čerpadlo, nezapomeňte ho znovu zapnout. A také zkontrolujte, zda je tlak vody v topném okruhu stále ještě dostačující.

Může se stát, že bude nezbytné provést celý proces odvzdušňování více než jedenkrát.