Splitová klimatizace do bytu

Charakteristika klimatizace typu SPLIT

Klimatizace označovaná jako split představuje přístroj rozdělený na dvě samostatné (oddělené) jednotky vzájemně propojené potrubím. Jedna část je umístěna vně budovy, druhá uvnitř v klimatizované místnosti. Slovo split je převzato z angličtiny a znamená „oddělený“. Ze všech klimatizačních zařízení je systém split nejpoužívanější, a to jak v domácnostech, tak i v administrativních budovách, ve výrobních a skladovacích halách apod.

Řada klimatizačních split systémů se vyrábí se dvěma hlavními režimy: chlazení a topení. Dle zvoleného režimu lze nastavit oscilaci klapky výstupu vzduchu. Rozptyl teplot je po místnosti dle požadavku uživatele.

Hlavní součásti klimatizační jednotky SPLIT:

  1. Vnitřní jednotka – ventilátor, výměník tepla, filtr, čerpadlo na kondenzát (u některých typů jednotek).
  2. Vnější jednotka – ventilátor, kompresor, vana odtoku kondenzátu, náplň s chladivem, výměník tepla, ochranná mřížka kondenzátoru a ventilátoru, potrubí s náplní chladiva.

Rozdělení klimatizace split

Split klimatizace se rozdělují podle výkonu:

  • mini-SPLIT systémy s výkonem do 20 kW (pro obytné prostory v bytech a domech),

  • multi-SPLIT systémy s výkonem nad 20 kW (pro obchody, služby, výrobní provozy atd.).

Obr. Mini-SPLIT systém pro klimatizaci jedné místnosti

Obr. Multi-SPLIT systém s jednou venkovní a třemi různými vnitřními jednotkami

Mini-SPLIT systémy

Za mini-split systémy se považují klimatizační systémy s výkonem do 20 kW, které dodávají vzduch do místností o půdorysné ploše 15 až 200 m2. Většina z nich má dálkové ovládání infračerveným paprskem. V současnosti jsou oblíbené i modely se zabudovaným Wifi modulem, který umožňuje ovládání na dálku pomocí chytrého zařízení. Pro montáž vnitřní i vnější jednotky platí určité zásady. Jednou z nejdůležitějších pro bezporuchový chod jsou 3 vzájemné vzdálenosti obou jednotek. Výrobci uvádějí tuto vzdálenost jak výškově, tak vodorovným směrem. V pokynech pro montáž se uvádějí vždy největší vzdálenosti. Při montáži vnitřní jednotky klimatizační jednotky musí být zajištěno správné proudění vzduchu. Proto i zde platí předepsané vzdálenosti volného prostoru okolo jednotky.

Mají jednu vnější a několik vnitřních jednotek, případně dvě venkovní jednotky a více vnitřních. Slouží ke klimatizaci budov o větším počtu klimatizovaných místností. Vnitřní jednotky klimatizačních zařízení se upevňují ke stropu, na zeď nebo pod okno. Výkon může být několik desítek kW a mohou dodávat vzduch do několika velkých místností či hal. Klimatizační jednotky velkých výkonů mají ve venkovních jednotkách umístěny dva výkonné ventilátory.

Vnitřní jednotky

Tyto jednotky se mohou nacházet v několika místnostech, přičemž každá z nich může sloužit jinému účelu. Podle prostorových možností umístění se vnitřní jednotky rozdělují na stropní, nástěnné a parapetní. Ve velkých místnostech mohou být i dvě vnitřní jednotky.

Stropní jednotky

Nazývají se také stropní kazety. Většinu stropních klimatizačních jednotek lze zabudovat do všech běžných typů stropních podhledů. Z vnitřních jednotek jsou vidět pouze jejich mřížky pro vstup a výstup vzduchu. Dodávají se s infračerveným nebo kabelovým dálkovým ovládáním. Výkon stropních klimatizačních jednotek se běžně pohybuje v rozmezí 5 – 15 kW. Stačí chladit vzduch v místnosti o ploše do 140 m2. Nastavením je možno zvolit nejméně 2 a nejvíce 4 směry výfuku upraveného vzduchu do klimatizované místnosti. Jednoduchým odklopením menšího krytu je možno dostat se k filtru pro případ potřeby jeho vyčištění. Odklopení čelního panelu umožňuje provádění údržby celého zařízení.

Nástěnné jednotky

Uvnitř klimatizační jednotky SPLIT v nástěnném provedení je umístěn dlouhý úzký ventilátor. Umožňuje stejnoměrný rozptyl vzduchu a nízké otáčky, čímž je zajištěna nižší hlučnost. Kolem ventilátoru je po celé délce upevněn výkonný výměník tepla. Uvnitř jednotky je dále nainstalován vzduchový filtr s impregnovanou antibakteriální vrstvou, která zabraňuje vzniku plísní.

Obr. Nástěnná klimatizační jednotka 1 – sání vzduchu, 2 – filtr, 3 – výměník tepla, 4 –
ventilátor, 5 – výfuk upraveného vzduchu do místnosti

Parapetní jednotky

Těmto klimatizačním soupravám se říká také podokenní, podlahové nebo stacionární. Jsou určeny pro pevné umístění na podlaze a nepředpokládá se jejich přemisťování. Dodávají upravený vzduch do obytných místností, chodeb, kancelářských prostor atd. Mohou se instalovat pod oknem, případně i jinde v místnosti. Kolem nich ovšem musí být dostatek místa pro proudění vzduchu. Jejich výkon je 2 až 7 kW.

Shrnutí na závěr

Klimatizace se používá pro zlepšení ovzduší za účelem lepšího pracovního výkonu nebo kvalitního odpočinku. Z mnoha různých druhů klimatizačních přístrojů je nejpoužívanější typ SPLIT. Pro byty a domy svým výkonem postačuje typ mini-SPLIT, ke klimatizaci velkých prostorů je vhodný multi-SPLIT. Tento typ má navíc možnost výběru z různých typů vnitřních jednotek. Podle místních prostorových požadavků či podmínek si zájemci vybírají stropní nástěnnou nebo parapetní jednotku.