Charakteristika klimatizace typu SPLIT

Klimatizace označovaná jako split představuje přístroj rozdělený na dvě samostatné (oddělené) jednotky vzájemně propojené potrubím. Jedna část je umístěna vně budovy, druhá uvnitř v klimatizované místnosti. Slovo split je převzato z angličtiny a znamená „oddělený“. Ze všech klimatizačních zařízení je systém split nejpoužívanější, a to jak v domácnostech, tak i v administrativních budovách, ve výrobních a skladovacích halách apod.

Řada klimatizačních split systémů se vyrábí se dvěma hlavními režimy: chlazení a topení. Dle zvoleného režimu lze nastavit oscilaci klapky výstupu vzduchu. Rozptyl teplot je po místnosti dle požadavku uživatele.

Hlavní součásti klimatizační jednotky SPLIT:

  1. Vnitřní jednotka – ventilátor, výměník tepla, filtr, čerpadlo na kondenzát (u některých typů jednotek).
  2. Vnější jednotka – ventilátor, kompresor, vana odtoku kondenzátu, náplň s chladivem, výměník tepla, ochranná mřížka kondenzátoru a ventilátoru, potrubí s náplní chladiva.

Rozdělení klimatizace split

Split klimatizace se rozdělují podle výkonu:

  • mini-SPLIT systémy s výkonem do 20 kW (pro obytné prostory v bytech a domech),

  • multi-SPLIT systémy s výkonem nad 20 kW (pro obchody, služby, výrobní provozy atd.).

Obr. Mini-SPLIT systém pro klimatizaci jedné místnosti

Obr. Multi-SPLIT systém s jednou venkovní a třemi různými vnitřními jednotkami

Mini-SPLIT systémy

Za mini-split systémy se považují klimatizační systémy s výkonem do 20 kW, které dodávají vzduch do místností o půdorysné ploše 15 až 200 m2. Většina z nich má dálkové ovládání infračerveným paprskem. V současnosti jsou oblíbené i modely se zabudovaným Wifi modulem, který umožňuje ovládání na dálku pomocí chytrého zařízení. Pro montáž vnitřní i vnější jednotky platí určité zásady. Jednou z nejdůležitějších pro bezporuchový chod jsou 3 vzájemné vzdálenosti obou jednotek. Výrobci uvádějí tuto vzdálenost jak výškově, tak vodorovným směrem. V pokynech pro montáž se uvádějí vždy největší vzdálenosti. Při montáži vnitřní jednotky klimatizační jednotky musí být zajištěno správné proudění vzduchu. Proto i zde platí předepsané vzdálenosti volného prostoru okolo jednotky.

Mají jednu vnější a několik vnitřních jednotek, případně dvě venkovní jednotky a více vnitřních. Slouží ke klimatizaci budov o větším počtu klimatizovaných místností. Vnitřní jednotky klimatizačních zařízení se upevňují ke stropu, na zeď nebo pod okno. Výkon může být několik desítek kW a mohou dodávat vzduch do několika velkých místností či hal. Klimatizační jednotky velkých výkonů mají ve venkovních jednotkách umístěny dva výkonné ventilátory.

Vnitřní jednotky

Tyto jednotky se mohou nacházet v několika místnostech, přičemž každá z nich může sloužit jinému účelu. Podle prostorových možností umístění se vnitřní jednotky rozdělují na stropní, nástěnné a parapetní. Ve velkých místnostech mohou být i dvě vnitřní jednotky.

Stropní jednotky

Nazývají se také stropní kazety. Většinu stropních klimatizačních jednotek lze zabudovat do všech běžných typů stropních podhledů. Z vnitřních jednotek jsou vidět pouze jejich mřížky pro vstup a výstup vzduchu. Dodávají se s infračerveným nebo kabelovým dálkovým ovládáním. Výkon stropních klimatizačních jednotek se běžně pohybuje v rozmezí 5 – 15 kW. Stačí chladit vzduch v místnosti o ploše do 140 m2. Nastavením je možno zvolit nejméně 2 a nejvíce 4 směry výfuku upraveného vzduchu do klimatizované místnosti. Jednoduchým odklopením menšího krytu je možno dostat se k filtru pro případ potřeby jeho vyčištění. Odklopení čelního panelu umožňuje provádění údržby celého zařízení.

Nástěnné jednotky

Uvnitř klimatizační jednotky SPLIT v nástěnném provedení je umístěn dlouhý úzký ventilátor. Umožňuje stejnoměrný rozptyl vzduchu a nízké otáčky, čímž je zajištěna nižší hlučnost. Kolem ventilátoru je po celé délce upevněn výkonný výměník tepla. Uvnitř jednotky je dále nainstalován vzduchový filtr s impregnovanou antibakteriální vrstvou, která zabraňuje vzniku plísní.

Obr. Nástěnná klimatizační jednotka 1 – sání vzduchu, 2 – filtr, 3 – výměník tepla, 4 –
ventilátor, 5 – výfuk upraveného vzduchu do místnosti

Parapetní jednotky

Těmto klimatizačním soupravám se říká také podokenní, podlahové nebo stacionární. Jsou určeny pro pevné umístění na podlaze a nepředpokládá se jejich přemisťování. Dodávají upravený vzduch do obytných místností, chodeb, kancelářských prostor atd. Mohou se instalovat pod oknem, případně i jinde v místnosti. Kolem nich ovšem musí být dostatek místa pro proudění vzduchu. Jejich výkon je 2 až 7 kW.

Shrnutí na závěr

Klimatizace se používá pro zlepšení ovzduší za účelem lepšího pracovního výkonu nebo kvalitního odpočinku. Z mnoha různých druhů klimatizačních přístrojů je nejpoužívanější typ SPLIT. Pro byty a domy svým výkonem postačuje typ mini-SPLIT, ke klimatizaci velkých prostorů je vhodný multi-SPLIT. Tento typ má navíc možnost výběru z různých typů vnitřních jednotek. Podle místních prostorových požadavků či podmínek si zájemci vybírají stropní nástěnnou nebo parapetní jednotku.